NLP Trainer Eğitimi

NLP Eğitici Eğitimi

Ne Kadar Sürüyor?

Eğitimin kapsamı uluslararası NLP eğitim
standartlarına göre toplam 140 saattir.

Nasıl Düzenleniyor?

Sınıf ortamında yüz yüze
örgün eğitim.

Kaç Oturum?

Sınıf içi en az 18 oturum.

Eğitimin Ücreti?

Sınıf İçi: 33.600TL

NLP Trainer Eğitimi Nedir?

NLP Trainer Sertifika Eğitim Programı, üç ana basamaktan oluşan profesyonel NLP eğitiminin üçüncü basamağı olan eğitmenlik aşamasıdır. Bu eğitim programı Türkiye 'de, "NLP Eğitmenliği" veya "NLP Eğiticinin Eğitimi" olarak da tanınır.

NLP alanında uzmanlaşmış olan ve eğitmenlik alanında mesleki kariyer yapmak isteyenler için hazırlanmış olan programımız, uluslararası "NLP Trainer Training" eğitim müfredatı ile tam uyumludur.

NLP Trainer programın temel amacı katılımcılara, güncel müfredatta yer alan tüm NLP kaynaklarını özümseterek, bu bilgilerin aktarımında kullanılan yöntem ve beceriler konusunda kişilerin donanımının geliştirilmesidir.

Başarılı bir NLP eğitimcisinin kendisiyle ve yapmış olduğu iş ile uyum içerisinde olması gerekir. Bu nedenle NLP Trainer eğitim programının odak noktası katılımcıların kendisidir. Katılımcılar, eğitimde kendilerine aktarılan teorik içerikleri doğrudan sahnede denemeye teşvik edilerek, bol bol pratik yaparak, yaşayarak öğrenmeleri desteklenir. Yoğun uygulamalı bir mesleki gelişim eğitimi olan NLP Trainer Training, katılımcılara sahne için gerekli pedagojik formasyon sağlarken, kendi eğitmenlik kimliklerini keşfedip geliştirmelerine yardımcı olur.

Yetkili uzman eğitmen ve yardımcı konuk eğitmenler tarafından gerçekleştirilen NLP Trainer eğitimi, uluslararası NLP eğitim organizasyonları tarafından belirlenen NLP eğitim müfredatları ile tam uyumlu olup, yoğunluğu azaltılmış sınıf ortamında, yoğun uygulamalı örgün eğitim programı şeklinde 7 hafta sonunda gerçekleştiriliyor. Yazılı, uygulamalı testler ve 15 saatlik süpervizyon dahil toplam 140 saatlik bir kapsamı bulunuyor. 

Mesleki Gelişiminiz için NLP

NLP Eğiticinin Eğitimi Kazanımları Nedir?

"NLP Trainer" veya diğer adıyla "NLP Eğitmenliği" eğitim programı, sizi NLP bilgilerin sahnede aktarımı için gerekli pedagojik formasyon ve iletişim becerileri ile donatırken, kendi eğitmenlik kimliğinizi keşfetmenize ve geliştirmenize yardımcı olur.

Eğitimden başarıyla mezun olan katılımcılar, uluslararası sahada tanınan "NLP Trainer" meslek unvanını taşımaya hak kazanır.

Katılımcıların, alt basamak NLP eğitimlerine, yardımcı eğitmen rolünde katılarak, teorik bilgisini pekiştirmesi ve dersin bazı bölümlerini devralmasına izin verilir.

Gerçek katılımcılar önünde sahnede eğitim verme deneyimi yaşayan ve ders sonrasında eğitmenden geri bildirim alan katılımcılar, sunum becerilerini hızla geliştirebilirler.

NLP Eğitmenlik eğitimi, sağladığı ileri düzey teknik bilgi birikimi ve uygulamalı ders programı sayesinde sunum yapma, grup önünde konuşma, sınıf yönetimi ve eğiticilik becerilerinizi önemli oranda geliştirir.

NLP Trainer eğitimi, katılımcıların gelecekte kendi başlarına NLP eğitimleri düzenleyebilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri aktarır.

NLP Trainer sertifika eğitiminde,

  1. Etkili sunum hazırlama ve aktarma için gerekli olan bilgi ve becerilerinizi önemli oranda geliştirirsiniz.
  2. NLP müfredatında bulunan tüm konular üzerindeki teorik ve pratik yeterliliğinizi pekiştirirsiniz.
  3. Sahne de duygu durumunuzu kontrol edebilmek için pratik beceriler kazanırsınız.
  4. Öğrenme tipleri, hafıza, görselleştirme, sözlü sözsüz bilgi aktarım stilleri ve beden dilini konusunda pratik bilgiler edinirsiniz.
  5. NLP eğitim içeriklerinin etkili biçimde aktarılmasında kullanılan, beyin odaklı öğretim modelleri öğrenirsiniz.
  6. Sahne de zor durum veya katılımcılar ile başa çıkma yöntemleri öğrenirsiniz.
  7. Sahnede NLP öğretirken, NLP tekniklerinden nasıl faydalanabileceğinizi öğreneceksiniz.
  8. Hızlandırılmış öğrenme süreç tasarımını, oyun ve uygulamalardan nasıl faydalanabileceğinizi öğreneceksiniz.
  9. Derste hikaye anlatıcılığı (Storytelling) ve metaforlardan faydalanmayı öğrenirsiniz.
  10. Profesyonel çalışmaya geçişi kolaylaştıracak temel pazarlama, marka, temel hukuk ve gerekli evrak bilgisi ile donatılırsınız.

NLP Trainer Eğitim Ücreti

NLP Trainer Eğitim Ücreti:

33.600 TL

Toplam 130 saat süren eğitim programının 1 saatlik katılım bedeli 240TL dir.
Katılımcılardan programın tamamına katılma niyetlerine dair taahhüt alınır.
Katılımcılar (5 x 6720TL) taksit ile ödeme kolaylığından yararlanır.
Toplam ücret: 33.600TL

Ücret İade Garantisi ve
Diğer Koşullar 

%100 Müşteri Memnuniyeti uygulamamız doğrultusunda, Türkiye sınırları içerisinde alabileceğiniz en kapsamlı NLP eğitim standardını size, en uygun ücrete sunmayı taahhüt ediyoruz! Aynı koşullarda, daha uygun ücrete hizmet alımını belgelemeniz durumunda, ücret farkının tamamını size iade ediyoruz! Bu uygulama, ilgili akredite NLP sertifika eğitim programına kayıt yaptırdıktan sonra 6 ay boyunca geçerlidir!

NLPAT yukarıda adı geçen programı, belirtilen yer, tarih ve diğer koşullar altında vermeyi taahhüt eder. NLPAT, aynı şehir sınırları içerisinde programın düzenlendiği yeri ve tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Mücbir sebeplerden dolayı programın iptal edilmesi durumunda, ödenmiş program ücretleri, kesinti olmadan %100 iade edilir. Katılımcıların program tarihinden, 3 veya daha az gün önce yaptıkları iptallerde, yatırılan ücret %50 kesintiye uğrar. Site üzerinde belirtilen tüm ücretler %18 KDV hariç rakamlardır.

Taahhütlü programlarımızda, eğitim programının başlangıç tarihinden itibaren programa yeni katılımcılar kabul edilmediğinden, bir araya gelen grubun, eğitimin son gününe kadar ki bütünlüğünün korunması, uygulamalı eğitim düzeni ve grup dinamiğinin verimliliği açısından önemlidir. Bu ve programın sürdürülebilirliği nedeniyle taahhütlü program katılımcılarının eğitimin sonuna programa aktif katılım sağlamaları, eğitime katılmayacak olsalar dahi, program bitimine kadar belirtilmiş olan katılım ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

Taahhütlü eğitim programının kaçırılan bölümleri, bir sonraki eğitim dönemi içerisinde ücret ödemeden tamamlanabilir.

Tecrübemize Güvenebilirsiniz

Eğitimci: Taşkın Köksalan

NLP sertifika eğitimlerimiz, sadece uluslararası akreditasyona sahip, yetkili NLP uzmanları ve alanında uzman konuk eğitmenler tarafından verilmektedir.

Alanında yüksek tahsil görmüş eğitmenlerimiz sizi ihtiyacınız olan pratik ve teorik bilgi ile donatırken, merak ettiğiniz soruların açıkta kalmamasına özen gösterir. Programdan sorumlu eğitmeniniz: Taşkın Köksalan (NLP Master Trainer IN, ICI, WHO)

Sınıf içi Örgün NLP Eğitimi

NLP İstanbul, NLP Ankara, NLP İzmir

NLP Eğiticinin Eğitimi

İstanbul NLP Trainer

Ön Kayıtlar Başladı!

Ankara NLP Trainer

Ön Kayıtlar Başladı!

İzmir NLP Trainer

Ön Kayıtlar Başladı!

Diğer Şehirlerde NLP

Eğitim planlayın!

NLP Eğiticinin Eğitimi Konuları

NLP Trainer Asgari Konu Başlıkları

NLP Trainer eğitim programının odak noktası katılımcıların NLP bilgi ve beceri düzeylerini en üst seviyeye çıkarmak, bilgilerin aktarımı için gerekli becerileri ve meslek kimliğinin gelişimini sağlamaktır. Özet olarak tüm NLP konularının başkalarına eğitmeye yönelik teori ve pratikte derinleştirilmesi, temel öğrenme psikolojisi, hafıza ve gelişmiş sunum tasarımı becerileri, temsil sistemlerinin gözetilmesi konusunda metot ve planlama, ders planında Meta Programların dikkate alınması, sunum ve grup enerjisinin muhafaza edilmesi, bilgi aktarım stilleri ve sunum becerilerinin geliştirilmesi, gruba uyum sağlama ve grup dinamiği ve süreç yönetim becerisi, eğitmenin kişiliği (eğitmenlik profili) üzerinde çalışması, bilgi verme ölçütleri ve mantık düzeyleri arasında geçişler yapabilme becerisi, bilinç dışı öğrenme süreçlerinin dahil edilmesi ve eğitmenlik hizmetinin pazarlaması gibi konularında uygulamalı eğitim verilir.

Yüksek düzeyde uzmanlaşmış bilgi birikimi ve beceriler haricinde NLP eğitmeni olmaya hazırlanan adaylar yeni kimliklerini geliştirme ve tanımlama üzerinde çalışmalar yaparlar.

Alt başlıklar:
> Nasıl bir eğitmen olmak istiyorum?
> Kendimle uyum içerisinde ve özgün olmak
> Kendi kendini yönetme becerileri
> Korkularla baş edebilme

NLP eğitimlerde grubun nabzını tutmak, uyumu güçlendirmek veya motivasyonu yükseltmede gibi psikodinamik süreçleri yönetebilmek için stratejik iletişim araçları kullanılır.

Alt başlıklar:
> Grup dinamiklerini yönetme
> Güven bağı oluşturma
> Yer çapalarının kullanımı
> Örtük gizli çapa kullanımı
> Beden dili ile analog işaretleme
> Grup dinamiklerini yönetme
> İtiraz ve sataşma ile başa çıkma

Bu bölümde, NLP eğitim süreçlerinin tasarlanmasında ve aktarılmasında kullanılan metodik ve didaktik yaklaşımları daha yakından tanıyoruz.

Alt başlıklar:
> Öğrenme ve hafıza
> 4-MAT Sunum Tasarımı
> İç içe geçmiş döngülerden faydalanma
> Sunumlarda hikâye ve metafor kullanımı
> Eğitimlerde oyun ve kolaylaştırıcılar

Eğitmenin sadece iyi eğitim verebiliyor olması yeterli değildir, hizmetini pazarlayabilmesi de gerekiyor. Bu bölümde pazarda bulunabilir olma, müşteriye ulaşma süreci ve markalaşmayı ele alıyoruz.

Alt başlıklar:
> Pazarda konumlandırma
> Marka oluşturmak
> EKS Stratejisi
> Sosyal medya ve pazarlama
> Eğitimci sosyal ağ ve veri tabanları

NLP içerik ve tekniklerinin sunumunu başarıyla gerçekleştirebiliyor olmak NLP eğitimlerinin olmazsa olmazıdır. Katılımcıların sahnede kendi özgün tarzlarını keşfedebilmelerine yardımcı olmak için kayıt altına alınan sunumlar detaylı incelenerek iyileştirme önerileri verilir.

Alt başlıklar:
> Grup önünde sunum performansı
> Demo için katılımcı seçimi
> Eğitim grubunun sürece dahil edilmesi
> Kayıt analizi ve geri bildirimler

NLP Eğitimcinin Eğitimi Kayıt Koşulları

%100 Müşteri Memnuniyeti

%100 Müşteri Memnuniyeti uygulamamız doğrultusunda, Türkiye sınırları içerisinde alabileceğiniz en kapsamlı NLP eğitim standardını size, en uygun ücrete sunmayı taahhüt ediyoruz!

Aynı koşullarda, daha uygun ücrete hizmet alımını belgelemeniz durumunda, ücret farkının tamamını size iade ediyoruz!

Bu uygulama, yüz yüze (sınıf ortamında) düzenlenen bir NLP sertifika eğitim programımıza, site üzerinde belirtilen indirimli (taahhütlü) kayıt seçeneğinden yararlanıyor olmanız durumunda, kayıt yaptırdıktan sonra 6 ay boyunca geçerlidir! 

Kime Önerilir? / Önerilmez?

NLP, koçluk ve benzeri disiplinler alanında bireysel ve kurumsal düzeyde yetişkin eğitimleri düzenlemek isteyenlere önerilir.

Eğitimci rolünde sahnede durmaya hazırlanıyor, beyin odaklı, modern eğitim süreçlerinin nasıl tasarlanabileceğini öğrenmek ve sahneleri yaşayarak ve yaşatarak öğrenmenin gerçekleştiği ortamlara dönüştürmek isteyenler, NLP Trainer eğitiminden yüksek düzeyde istifade edebilirler.

Profesyonel konuşmacılar, idareciler, eğitimciler, insan kaynaklarında görev yapan kurumsal eğitmenler, NLP ve insani bilimler alanında uzmanlaşmayı sürdürmek isteyen, insana değer veren, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, gelişmeyi veya başkalarını geliştirmeyi, yardım etmeyi seven kişiler eğitim sürecinden faydalanabilir.  

NLP disiplini, insanın doğası ile ilgili önemli püf noktaları, stratejik bilgiler ve yüksek düzeyde etkili iletişim teknikleri içerir. NLP, faydalanabileceğiniz büyük bir araç kutusu gibidir. İnsanlar araçları iyi bir amaç için kullanabilecekleri gibi, sadece kendi çıkarları, hatta başkalarına zarar vermek için de kullanabilmektedir. Bu eğitim, başkalarını istekleri dışında manipüle etmek, insani değerleri gözetmeden güç veya kısa yoldan kazanç elde etmek isteyenler için düşünülmemiştir. NLP araçlarının etik olmayan kullanım biçimleri, uzun vadede kişinin kendisine, başkalarına ve NLP profesyonellerinin mesleki itibarına zarar verecektir.

İnsan mühendisliği ve NLP eğitim içerikleri ile ilgilenmiyor, sadece duvara asacak şık bir sertifikaya veya kulağa hoş gelen yeni bir unvana ihtiyacınız varsa bu eğitim size göre değil. Başka kurumlardan daha kolay, kısa sürede ve uygun ücrete hizmet almayı seçebilirsiniz.

Temel insan haklarının gözetildiği eğitim programımız, herkesin katılımına açıktır. Belli bir zümreye ait değildir. Bu çeşitlilik, insan ilminin konuşulduğu eğitim programımıza değer katıyor. Sizden farklı görünen, farklı düşünen, farklı hisseden veya farklı şeylere inanan insanlara tahammülünüz yoksa, programa katılmanız önerilmez.

NLP, birçok insanın yaşamını olumlu yönde değiştirmiş olan güçlü bir öğretiler bütünüdür. Bununla birlikte, yaşamında değişiklik arzulayan bir kişinin bu değişime hazır ve istekli de olması, kendisini ortaya koyma iradesine sahip olması gerekir. Yaşamıyla ilgili şikayetleri olan, fakat hayatını değiştirmek için herhangi bir sorumluluk almak istemeyen, sadece sihirli bir formüle ihtiyacı olan kişilere bu eğitim programı önerilmez.

Diğer NLP Eğitimlerinden Farkı?

NLP Sertifikanız Tüm Dünya'da Tanınır

Int. Association of NLP Institutes

IN

European Association of NLP

EANLP

Deutscher Verband für NLP

DVNLP

European Community For NLP

ECNLP

NLP ile Kariyerinizde İlerleyin

NLP Mesleki Gelişiminize Destek Olur

NLP eğitimlerimizde uyguladığımız yüksek standartlar, benzer disiplinler alanında eğitim veren üniversite ve organizasyonlar tarafından dikkate alınır.

Akademik Kariyerinize Destek: NLP eğitimlerini akademik düzeyde onaylatma imkanı bulunan mezunlarımız, eğitim seviyelerine göre 4 - 52 arası akademik ECTS Puanı (European Credit Transfer System) kazanarak kariyerlerine destek olabiliyorlar.

Koçluk Kariyerinize Destek: Dünyanın en büyük koçluk organizasyonlarından olan "International Associations of Coaching Institutes" - ICI Türkiye temsilcisiyiz. NLP eğitimlerimizin her bir saati, koçluk kariyeriniz için size kredi puanı kazandırır.

Hipnoz Kariyerinize Destek: Enstitümüz "World Hypnosis Organization" - WHO resmi üyesi ve Türkiye temsilcisidir. NLP eğitimlerimiz, Hipnoz uygulayıcısı kariyeriniz için size resmi kredi puanı kazandırır.

Int. Association of Coaching Institutes

ICI

World Hypnosis Organization

WHO

Steinbeis Transfer Institut Berlin

SHB

SAYFA ÖZETİ

NLP Trainer eğitimi nedir? NLP eğitici eğitimi kazanımları? Kimler NLP eğitmenlik eğitimi almalı? NLP Trainer eğitimi katılım koşulları. NLP Trainer eğitimini kim veriyor? NLP Trainer eğitimi hangi şehirde? NLP Eğitimcinin Eğitimi içerikleri. NLP Trainer eğitim ücretleri. Sertifikaların geçerliliği. Profesyonel koçlukta NLP. Ankara, İstanbul.

NLP Academy Turkey

Bestekar Cad 82 / Ankara

Yakında yeni merkezimizde...

Site Kullanım Koşulları

NLPAT İletişim

WhatsApp: Mesaj yaz

İletişim Formu: Mesaj yaz

Sizi Arayalım