NLP Trainer Eğitimi

NLP Eğiticinin Eğitimi...

 • NLP Trainer eğitimi nedir?
 • NLP eğitmenlik eğitim hedefleri.
 • NLP Trainer kimlere önerilir?
 • NLP Trainer katılım koşulları.
 • Sorumlu NLP eğitmeni kim?
 • Diğer NLP eğitimlerinden farkı?
 • NLP Trainer eğitim takvimi.
 • NLP Trainer eğitim içerikleri.
 • NLP Trainer eğitim ücretleri.
 • NLP Trainer sertifika geçerliliği.

NLP Trainer Eğitimi

NLP Eğiticinin Eğitimi - Sertifika Eğitim Programı

NLP Trainer eğitimi nedir?

NLP Trainer Sertifika Eğitim Programı, üç ana basamaktan oluşan profesyonel NLP eğitiminin üçüncü basamağı olan eğitmenlik aşamasıdır. Bu eğitim programı Türkiye 'de, "NLP Eğitmenliği" veya "NLP Eğiticinin Eğitimi" olarak da tanınır. 

NLP alanında uzmanlaşmış olan ve eğitmenlik alanında mesleki kariyer yapmak isteyenler için hazırlanmış olan programımız, uluslararası "NLP Trainer Training" eğitim müfredatı ile tam uyumludur.

NLP Trainer programın temel amacı katılımcılara, güncel müfredatta yer alan tüm NLP kaynaklarını özümseterek, bu bilgilerin aktarımında kullanılan yöntem ve beceriler konusunda kişilerin donanımının geliştirilmesidir.

Başarılı bir NLP eğitimcisinin kendisiyle ve yapmış olduğu iş ile uyum içerisinde olması gerekir. Bu nedenle NLP Trainer eğitim programının odak noktası katılımcıların kendisidir. Katılımcılar, eğitimde kendilerine aktarılan teorik içerikleri doğrudan sahnede denemeye teşvik edilerek,  bol bol pratik yaparak, yaşayarak öğrenmeleri desteklenir. Yoğun uygulamalı bir mesleki gelişim eğitimi olan NLP Trainer Training, katılımcılara sahne için gerekli pedagojik formasyon sağlarken, kendi eğitmenlik kimliklerini keşfedip geliştirmelerine yardımcı olur.

Yetkili uzman eğitmen ve yardımcı konuk eğitmenler tarafından gerçekleştirilen NLP Trainer eğitimi, uluslararası NLP eğitim organizasyonları tarafından belirlenen NLP eğitim müfredatları ile tam uyumlu olup, yoğunluğu azaltılmış sınıf ortamında, yoğun uygulamalı örgün eğitim programı şeklinde 7 hafta sonunda gerçekleştiriliyor. Yazılı, uygulamalı testler ve 15 saatlik süpervizyon dahil  toplam 140 saatlik bir kapsamı bulunuyor. Eğitimler birer hafta ara ile 14 günde bir hafta sonu şeklinde organize ediliyor.

NLP Trainer - NLP Eğitmenlik Eğitimi
NLP Trainer Eğitmenlik Eğitimi
NLP Trainer eğitimi kazanımları

"NLP Trainer" veya diğer adıyla "NLP Eğitmenliği" eğitim programı, sizi NLP bilgilerin sahnede aktarımı için gerekli pedagojik formasyon ve iletişim becerileri ile donatırken, kendi eğitmenlik kimliğinizi keşfetmenize ve geliştirmenize yardımcı olur.

Eğitimden başarıyla mezun olan katılımcılar, uluslararası sahada tanınan "NLP Trainer" meslek unvanını taşımaya hak kazanır.

Katılımcıların, alt basamak NLP eğitimlerine, yardımcı eğitmen rolünde katılarak, teorik bilgisini pekiştirmesi ve dersin bazı bölümlerini devralmasına izin verilir. Gerçek katılımcılar önünde sahnede eğitim verme deneyimi yaşayan ve ders sonrasında eğitmenden geri bildirim alan katılımcılar, sunum becerilerini hızla geliştirebilirler.

NLP Eğitmenlik eğitimi, sağladığı ileri düzey teknik bilgi birikimi ve uygulamalı ders programı sayesinde sunum yapma, grup önünde konuşma, sınıf yönetimi ve eğiticilik becerilerinizi önemli oranda geliştirir.

NLP Trainer eğitimi, katılımcıların gelecekte kendi başlarına NLP eğitimleri düzenleyebilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri aktarır.

NLP Trainer sertifika eğitiminde,

 1. Etkili sunum hazırlama ve aktarma için gerekli olan bilgi ve becerilerinizi önemli oranda geliştirirsiniz.
 2. NLP müfredatında bulunan tüm konular üzerindeki teorik ve pratik yeterliliğinizi pekiştirirsiniz.
 3. Sahne de duygu durumunuzu kontrol edebilmek için pratik beceriler kazanırsınız.
 4. Öğrenme tipleri, hafıza, görselleştirme, sözlü sözsüz bilgi aktarım stilleri ve beden dilini konusunda pratik bilgiler edinirsiniz.
 5. NLP eğitim içeriklerinin etkili biçimde aktarılmasında kullanılan, beyin odaklı öğretim modelleri öğrenirsiniz.  
 6. Sahne de zor durum veya katılımcılar ile başa çıkma yöntemleri öğrenirsiniz.
 7. Sahnede NLP öğretirken, NLP tekniklerinden nasıl faydalanabileceğinizi öğreneceksiniz.
 8. Hızlandırılmış öğrenme süreç tasarımını, oyun ve uygulamalardan nasıl faydalanabileceğinizi öğreneceksiniz.
 9. Derste hikaye anlatıcılığı (Storytelling) ve metaforlardan faydalanmayı öğrenirsiniz.
 10. Profesyonel çalışmaya geçişi kolaylaştıracak temel pazarlama, marka, temel hukuk ve gerekli evrak bilgisi ile donatılırsınız.

NLP Trainer eğitimimiz kime

Önerilir  <--->  Önerilmez
NLP Trainer eğitimi kimlere önerilir
NLP Trainer eğitimimiz kime önerilir:
NLP Eğitici eğitiminden kimler faydalanabilir?

NLP, koçluk ve benzeri disiplinler alanında bireysel ve kurumsal düzeyde yetişkin eğitimleri düzenlemek isteyenlere önerilir.

Eğitimci rolünde sahnede durmaya hazırlanıyor, beyin odaklı, modern eğitim süreçlerinin nasıl tasarlanabileceğini öğrenmek ve sahneleri yaşayarak ve yaşatarak öğrenmenin gerçekleştiği ortamlara dönüştürmek isteyenler, NLP Trainer eğitiminden yüksek düzeyde istifade edebilirler.

Profesyonel konuşmacılar, idareciler, eğitimciler, insan kaynaklarında görev yapan kurumsal eğitmenler, NLP ve insani bilimler alanında uzmanlaşmayı sürdürmek isteyen, insana değer veren, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi seven, gelişmeyi veya başkalarını geliştirmeyi, yardım etmeyi seven kişiler eğitim sürecinden faydalanabilir. 

NLP Trainer eğitimi kimlere önerilmez
NLP Trainer eğitimimiz kime önerilmez:
NLP Eğitici eğitimi kimler için uygun değil?

İnsan sevgisi ve tutku ile aktardığımız NLP disiplini, insanın doğası ile ilgili önemli püf noktaları, stratejik bilgiler ve yüksek düzeyde etkili iletişim teknikleri içerir. NLP, faydalanabileceğiniz büyük bir araç kutusu gibidir. İnsanlar araçları iyi bir amaç için kullanabilecekleri gibi, sadece kendi çıkarları, hatta başkalarına zarar vermek için de kullanabilmektedir.

Bu eğitim, başkalarını istekleri dışında manipüle etmek, insani değerleri gözetmeden güç veya kısa yoldan kazanç elde etmek isteyenler için düşünülmemiştir. NLP araçlarının etik olmayan kullanım biçimleri, uzun vadede kişinin kendisine, başkalarına ve NLP profesyonellerinin mesleki itibarına zarar verecektir.

NLP Trainer Eğitimi katılım koşulları

NLP Trainer eğitimine katılmak NLPAT, IN, DVNLP, ECNLP, IANLP, ANLP, INLPTA veya diğer uluslararası standartlarda düzenlenmiş bir NLP Master Practitioner eğitiminden mezun olmayı gerektirir. Lütfen sertifikanızın görüntüsünü bize ulaştırınız. Uluslararası standartlar gözetilmeden düzenlenmiş eğitim programlarından mezun olmuş katılımcı adayların başvuruları kabul edilmez.

Tecrübelerimiz ne yazık ki, Türkiye'de düzenlenen NLP eğitimlerinin büyük bir çoğunluğunun, uluslararası NLP eğitim standartlarının çok altında kaldığını göstermektedir. Uluslararası eğitim standartlarını karşılamayan bir NLP eğitiminden mezun iseniz eğitiminizi, hizmet aldığınız eski kurumunuzda sürdürmeyi seçebilir veya eğitiminizi uluslararası standartları karşılayan akredite bir eğitim enstitüsünde tekrar baştan almanızı öneririz. Uluslararası NLP Eğitim Standartları konusunda detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız...

Özel durumlarda, NLP Master Practitioner sertifikası olmayanlarda NLP Trainer eğitimine katılarak eğitim içeriğinden faydalanabilirler, fakat kendilerine eğitim sonunda NLP Trainer Sertifikası verilmez. Bu özel durum için kayıt öncesi eğitmenlerimizle ön görüşme gereklidir.

Kişinin resmi NLP Practitioner eğitim başlangıç tarihi ile Trainer eğitim başlangıç tarihi arasında NLP uygulayıcısı olarak en az iki senelik tecrübenin bulunuyor olması koşulu vardır. Lütfen sertifikalarınızın fotokopisini bize ulaştırınız.

NLP sertifika eğitimlerimize katılım için, uygulamalı ders içeriklerini takip edebilecek temel ruhsal ve bedensel sağlığın yerinde olması koşulu vardır. Eğitim, katılımcıların herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını kabul eder. NLP sertifika eğitim programları tıbbi ya da psikolojik terapi yerine geçmez. Psikolojik veya fizyolojik rahatsızlıklarınız için lütfen önce hekiminize başvurunuz. Duyusal bir engeli olan katılımcıların kayıt öncesinde eğitim koordinasyonu ile görüşmeleri gerekmektedir.

Katılımcılar 26 yaşını doldurmuş, en az lisans veya dengi eğitim kurumundan mezun veya yüksek öğrenimine devam ediyor ve herhangi bir yasa dışı örgüt ya da tarikat üyesi olmadıklarını teyit ederler.

Uluslararası NLP eğitim standartları gereğince katılımcıların başarılı mezuniyet için sınıf içi örgün eğitime en az %80 oranında katılmış olma sorumlulukları vardır. Kaçırılan eğitim bölümleri, aynı şehirde bir sonraki dönem eğitim programında ücret ödemeden tekrarlanabilir.

Uygulamalı Performans Değerlendirmesi: Katılımcılar en az 12 kişiden oluşan kalifiye bir grup karşısında her biri en az 20 dakika sürecek olan üç sunum gerçekleştirir. Seminer konularının taslağı sunumdan en az bir gün önce yetkili eğitmene iletilir. Video çekimlerinin incelenmesi sonrasında katılımcılar grup ve eğitmenlerden detaylı geri bildirim alır.

NLP eğitmenlerinin yeterli düzeydeki NLP bilgi ve beceri standartlarını güvence altına almak için her katılımcı yazılı performans değerlendirmesinden geçer. Yazılı sınav, NLP Trainer eğitimine katılanların teorik NLP bilgisinin göstergesidir. Pratik ve teorik yeterlilik sınamasından, eğitim başlangıç tarihinden sonra, başarıyla geçen katılımcılar, NLP Trainer eğitiminden mezun olup sertifika almaya hak kazanırlar. Sınav kağıtları en az üç sene arşivlenir. Bu süre içerisinde NLPAT ve bağlı bulunduğu uluslararası NLP organizasyonları, kalite standartlarının korunması maksadı ile arşivleri denetleme hakkına sahiptir.

NLP eğitmenlik mesleğinde başarılı olabilmek için kişilerin, kendileriyle ve yapmış oldukları iş ile uyum içerisinde olmaları önemlidir. Tüm katılımcılar, bireysel olarak gelişime ihtiyaç duydukları konular üzerinde grup içerisinde veya kişisel olarak en az 15 saatlik harici süpervisyon, terapi veya koçluk desteği alır.

Eğitime kayıt yaptıran tüm katılımcılar, öğrenecekleri NLP metodolojisini, mesleklerinde veya özel hayatlarında kullanırken, uygulama yapmış oldukları ülkenin yasalarına bağlı kalacaklarına, NLP öğretisini, icra etmiş oldukları mesleklerinin öngördüğü profesyonel, bilimsel ve etik standartları gözeteceklerini baştan kabul etmiş olurlar.

NLP Trainer Taşkın Köksalan kimdir
Programdan sorumlu eğitmen

NLP sertifika eğitimlerimiz, sadece uluslararası akreditasyona sahip, yetkili NLP uzmanları ve alanında uzman konuk eğitmenler tarafından verilmektedir.

Alanında yüksek tahsil görmüş eğitmenlerimiz sizi ihtiyacınız olan pratik ve teorik bilgi ile donatırken, merak ettiğiniz soruların açıkta kalmamasına özen gösterir. Programdan sorumlu eğitmeniniz:

Taşkın Köksalan (NLP Master Trainer)

Diğer eğitimlerden farkı?

Tek fark, benzerliğimizin bulunmaması :) Ayrıntılı bilgi için lütfen buraya tıklayın..

NLP Rehberi

Benim için doğru olan NLP eğitimine nasıl karar verebilirim? İhtiyacım olan bilgiler?

Türkiye'de NLP

Türkiye'de az tanınan NLP hakkında bilinmesi gerekenler burada. Türkiye 'de NLP.

NLP Sertifika Eğitimleri Nerede

NLP Ankara - NLP İstanbul - NLP İzmir - NLP Antalya
NLP Eğitimi Ankara
Ankara NLP Trainer Eğitimi
Ön Kayıtlar Başladı

İlçe: Çankaya

NLP Eğitimi İstanbul
İstanbul NLP Trainer Eğitimi
Ön Kayıtlar Başladı

İlçe: Taxim

NLP Eğitimi İzmir
İzmir NLP Trainer Eğitimi
Ön Kayıtlar Başladı

İlçe: Alsancak

NLP Antalya NLP Konya NLP Eskişehir NLP Adana
Diğer Şehirler
Birlikte Planlayalım

Tüm Türkiye

NLP Eğitim Takvimi

NLP Trainer eğitim içerikleri

NLP Trainer eğitim programının odak noktası katılımcıların NLP bilgi ve beceri düzeylerini en üst seviyeye çıkarmak, bilgilerin aktarımı için gerekli becerileri ve meslek kimliğinin gelişimini sağlamaktır. Özet olarak tüm NLP konularının başkalarına eğitmeye yönelik teori ve pratikte derinleştirilmesi, temel öğrenme psikolojisi, hafıza ve gelişmiş sunum tasarımı becerileri, temsil sistemlerinin gözetilmesi konusunda metot ve planlama, ders planında Meta Programların dikkate alınması, sunum ve grup enerjisinin muhafaza edilmesi, bilgi aktarım stilleri ve sunum becerilerinin geliştirilmesi, gruba uyum sağlama ve grup dinamiği ve süreç yönetim becerisi, eğitmenin kişiliği (eğitmenlik profili) üzerinde çalışması, bilgi verme ölçütleri ve mantık düzeyleri arasında geçişler yapabilme becerisi, bilinç dışı öğrenme süreçlerinin dahil edilmesi ve eğitmenlik hizmetinin pazarlaması gibi konularında uygulamalı eğitim verilir.

NLP eğitmen kişiliği
NLP Eğitmen Kişiliği (Trainer Profil):
Yüksek düzeyde uzmanlaşmış bilgi birikimi ve beceriler haricinde NLP eğitmeni olmaya hazırlanan adaylar yeni kimliklerini geliştirme ve tanımlama üzerinde çalışmalar yaparlar.

Alt başlıklar:
Nasıl bir eğitmen olmak istiyorum?
> Kendimle uyum içerisinde ve özgün olmak
> Kendi kendini yönetme becerileri
> Korkularla baş edebilme

NLP sahne ve sunum becerileri
Sahne Becerileri Eğitimi (Platform Skills)
NLP eğitimlerde grubun nabzını tutmak, uyumu güçlendirmek veya motivasyonu yükseltmede gibi psikodinamik süreçleri yönetebilmek için stratejik iletişim araçları kullanılır.

Alt başlıklar:
Grup dinamiklerini yönetme
> Güven bağı oluşturma
> Yer çapalarının kullanımı
> Örtük gizli çapa kullanımı
> Beden dili ile analog işaretleme
> Grup dinamiklerini yönetme
> İtiraz ve sataşma ile başa çıkma

NLP eğitim metodları
Eğitim ve Öğrenim Tasarımı
Bu bölümde, NLP eğitim süreçlerinin tasarlanmasında ve aktarılmasında kullanılan metodik ve didaktik yaklaşımları daha yakından tanıyoruz. 

Alt başlıklar:
Öğrenme ve hafıza
> 4-MAT Sunum Tasarımı
> İç içe geçmiş döngülerden faydalanma
> Sunumlarda hikâye ve metafor kullanımı
> Eğitimlerde oyun ve kolaylaştırıcılar

NLP eğitmenler için satış ve pazarlama
Eğitmenler için Satış ve Pazarlaması
Eğitmenin sadece iyi eğitim verebiliyor olması yeterli değildir, hizmetini pazarlayabilmesi de gerekiyor. Bu bölümde pazarda bulunabilir olma, müşteriye ulaşma süreci ve markalaşmayı ele alıyoruz.

Alt başlıklar:
Pazarda konumlandırma
> Marka oluşturmak
> EKS Stratejisi
> Sosyal medya ve pazarlama
> Eğitimci sosyal ağ ve veri tabanları

NLP sunum grup demoları
Grup Önünde Sunum Demoları
NLP içerik ve tekniklerinin sunumunu başarıyla gerçekleştirebiliyor olmak NLP eğitimlerinin olmazsa olmazıdır. Katılımcıların sahnede kendi özgün tarzlarını keşfedebilmelerine yardımcı olmak için kayıt altına alınan sunumlar detaylı incelenerek iyileştirme önerileri verilir.

Alt başlıklar:
Grup önünde sunum performansı
> Demo için katılımcı seçimi
> Eğitim grubunun sürece dahil edilmesi
> Kayıt analizi ve geri bildirimler

NLP Trainer eğitim ücreti

Sınıf içi eğitim süresi: 134 Saat
Erken kayıt avantajını kaçırmamak şimdi koşulsuz "Ön Kayıt" yaptırabilirsiniz.

Standart Kayıt

 • Saat ücreti: 74 TL
 • ₺ 10.000
 • Uluslararası NLP eğitim müfredatı
 • ile tam uyumlu 140 saat
 • sınıf içi örgün eğitim

Erken Kayıt İndirimli

 • Saat Ücreti: 70 TL
 • ₺ 9.400
 • En az 1 ay öncesinde 
 • kesin kayıt  yaptıran Practitioner
 • katılımcılar için geçerli

NLPAT Mezunları

 • Saat ücreti: 68 TL
 • ₺ 9.200
 • NLPAT mezunlarına özel
 • En sık tercih edilen
 • kayıt seçeneğimiz!

Ücretlendirme ve İndirim Seçenekleri

Ön kaydını, eğitim başlangıç tarihinden en az bir ay öncesinden onaylayarak, eğitim programlarımızı erkenden planlamamıza yardımcı olan katılımcı adaylarına çok özel bir "Erken Kayıt" indirim seçeneği sunuyoruz.

NLP Academy Turkey eğitim programı mezunları, çok özel "NLPAT Mezun" indirimimizden faydalanabilirler.

Derslere katılmasında ve grup dinamiğine engel teşkil etmeyecek durumda engelli arkadaşlarımız da özel "NLPAT Mezun" indiriminde faydalanabiliyorlar. Engelli katılımcılardan, programa kayıt yaptırmadan öncesi, durumlarını bildirmek üzere eğitmenimizle bir ön görüşme yapmaları için randevu talebinde bulunmaları gereklidir. 

Dikkat: "Ön kayıt" eğitim programlarımız için yer ayırmaz veya kesin kayıt yerine geçmez. Ön Kayıt yeni dönem eğitimlerimizin planlanması, indirim seçeneklerinden faydalanabilmeniz ve program başlangıç tarihi yaklaştığında, sizinle irtibat kurarak hatırlatmada bulunabilmemiz amaçlıdır. "Kesin kayıt" öncesi tarafınıza dönülerek onayınız alınacaktır. Site üzerinde belirtilen tüm ücretler %18 yasal KDV ve vergi mükellefleri için %20 oranında stopaj hariç rakamlardır. 

Ücret İade Garantimiz

%100 Müşteri Memnuniyeti uygulamamız doğrultusunda, Türkiye sınırları içerisinde alabileceğiniz en kapsamlı NLP eğitim standardını size, en uygun ücrete sunmayı taahhüt ediyoruz! Aynı koşullarda, daha uygun ücrete hizmet alımını belgelemeniz durumunda, ücret farkının tamamını size iade ediyoruz!  Bu uygulama sadece "Erken Kayıt" veya "NLPAT Mezun" indiriminden faydalanılabilmesi durumunda geçerlidir.

NLP Ücret İade Garantisi

NLP Academy Turkey

NLP Eğitim & Araştırma Enstitüsü

Ofis Telefon:

0 (312) 468 00 77

İletişim Formu:

Mesaj Gönder

Haberleşmek kolay ;)

WhatsApp

Mesaj Gönder

Telegram

Mesaj Gönder

Ofis Cep

NLPat Cep'i Ara

E-Posta:

bilgi@nlpat.com

Uluslararası Geçerli Sertifika

Dünya'nın en büyük NLP organizasyonları tarafından resmi olarak tanınıyoruz.

International Association of NLP Institutes
Uluslararası NLP Enstitüleri Birliği

Dünyanın en saygın NLP organizasyonlarından olan "International Association of NLP Institutes IN" Türkiye temsilcisiyiz. Enstitümüz IN tarafından akredite olmuştur.

European Association of NLP
Avrupa NLP Birliği

Enstitümüz, European Association of Neuro Linguistic Programming EANLP'nin resmi üyesidir. Mezun olan öğrencilerimizin sertifikalarının, Avrupa bölgesindeki tanınırlığını güvence altına alıyoruz.

European Community For NLP
Avrupa NLP Topluluğu

Enstitümüz, European Community For NLP (ECNLP) resmi üyesidir. Mezunlarımız, denklik sorunu yaşamadan, dünyanın başka bir bölgesinde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

World Hypnosis Organization
Dünya Hipnoz Organizasyonu

Enstitümüz "World Hypnosis Organization" - WHO resmi üyesi ve Türkiye temsilcisidir. NLP eğitimlerimiz, Hipnoz uygulayıcısı kariyeriniz için size resmi kredi puanı kazandırır.

International Association of Coaching Institutes
Uluslararası Koçluk Enstitüleri Birliği

Dünyanın en büyük koçluk organizasyonlarından olan "International Associations of Coaching Institutes" - ICI Türkiye temsilcisiyiz. NLP eğitimlerimizin her bir saati, koçluk kariyeriniz için size kredi puanı kazandırır.

Steinbeis Transfer Institut Berlin
Steinbeis Üniversitesi Transfer Enstitüsü

NLP eğitimlerini akademik düzeyde onaylatma imkanı bulunan mezunlarımız, eğitim seviyelerine göre 4 - 52 arası akademik ECTS Puanı (European Credit Transfer System) kazanarak kariyerlerine destek olabiliyorlar.

Forum Werteorientierung in der Weiterbildung 
Değer Temelli Gelişim Eğitimleri Forumu

İnsani değere odaklanarak geliştirilmiş olan eğitim programlarımızın yüksek eğitim ve kalite standardı, bağlı bulunduğumuz uluslararası organizasyonlar tarafından güvence altına alınır...

Deutscher Verband für NLP
Almanya NLP Birliği

Enstitümüz, Almanya 'nın en büyük NLP organizasyonu olan "Deutscher Verband für NLP" tarfından akredite edilmiştir. Eğitim içerik ve standartlarımız DVNLP müfredatı ile tam uyumludur.