Aile Dizimi

Sistem ve Aile Dizimi

 

Aile Dizimi Nedir?

Günümüz Aile ve Sistem Dizilimi uyulamalarının kökeni, NLP tarafından modellenmiş olan Virginia Satir e kadar uzanır.

Aile Terapisti Virginia Satir den etkilenen Bert Hellinger, Zulu’ların ateş başında toplanarak sorunlarını çözmek için atalarının ruhlarını çağırdıkları törenlerde keşfettiği yöntemleri, aile dizimi metodolojisinde birleştirerek, ilişki sistemlerindeki görünmeyen dinamikleri görünür hale getirmede kullanılan son derece güçlü bir araç geliştirdi.

Aile Dizimi ile aile büyüklerimizden aldığımız yükleri onlara teslim ederiz... Kök ailemizin diziminde aile içindeki rollerin karışmış olduğu ortaya çıkabilir. En sık rastlanan karışmışlıklar: anne - baba rolünü en büyük çocuk almıştır, ortanca ya da küçük çocuk rolünü abla - abi almıştır ya da baba çocuk rolünü almıştır. Rollerin karışmış olduğu bu tür ailelerde sağlıklı enerji akışı gerçekleşemez. İlişki içindeki dinamikler sağlıklı gerçekleşmediğinden, ruhsal, fiziksel rahatsızlıklar, maddi - manevi tıkanıklıklar, anlam verilemeyen gerginlikler v.b. olaylar yaşanabilir. Aile dizimi workshop uygulamalarımızda, aile ferdi asıl rolüne dönmeden önce; bu tür karışıklıkların kökenlerine inilir...

Kendi içinde organik bir yapıya sahip olan bu sistem, bugüne kadar tasarlanmış en derin ve güçlü terapilerden biridir. Sistem ve Aile Dizimi, ön yargıları altüst eder, berrak düşünceyi teşvik eder. Her zaman sevgiyi yeniden canlandıracak çözümler, olanaklar peşindedir. İnsanlara acılarının ortasında umudu ve yapıcı eylemi bulmalarına yardımcı olur.

 

 

Aile Dizimi

Aile Dizimi farkındalık sağlar...

Aile dizimi bütüne bakar. Tıpkı zihin beden ilişkisini dinamik bir sistem olarak ele alan HOLİSTİK (BÜTÜNCÜL) TIP gibi, aile dizimi de bireyi organik bir bütün olan aile sisteminin parçası olarak ele alır.

Aile dizimi workshop çarlışmasında terapist, ailelerde sevginin akmasını sağlayan saklı kalıpları bulup ortaya çıkartır. Çalışmanın ana hedefi kendimiz ve ailede yaşanan kilitlenmeye ilişkin gerçekle yüzleşmektir.

Farkında olsak da olmasak da hepimiz ebeveynlerimize derinden bağlıyız. Onlara ya sevgi ya da öfke duyarız. Ya yanlarında olmak isteriz ya da çok uzaklarında. Ebeveynine kayıtsız kişiye çok az rastlanır. “Aile” tüm acıların kaynağı ya da sağlıklı bir toplumun temeli olarak tanımlanır...

 

Aile Dizimi Nasıl Gelişti?

Sigmund Feud’tan sonra 1960′larda R.D. Laing ve Thomas Szazz gibi öncü psikiyatristler yalnız ebeveynleri değil tüm aile dinamiğini anlamaya çalışarak küçükken aile ortamında deneyimlenen çelişkili mesajların nevrotik ve psikotik davranışlara neden olduğunu fark ettiler. Sorunlu çocukları ve mutsuz yetişkinleri aile sisteminin bir parçası olarak tedavi etme yöntemi psikoterapi dünyasında çoğunluk tarafından hızla benimsendi.

Aile sistemini yöneten kurallar ve etkenler Virginia Satir ve diğerleri tarafından daha da geliştirildi. 1990′lı yıllarda yenilikçi Alman psikoterapist Bert Hellinger aile ve kurumlarda yapılan çalışmalara yepyeni bir boyut kazandırarak dünya çapında dikkatleri üzerine çekti. Hellinger yeni yönteminde Jacop Moreno’nun geliştirdiği psikodrama ile Virginia Satir’in yarattığı aile heykelinin bazı ögelerini olduğu gibi bazılarını da değiştirerek kullandı.

“Aile Sistemi Terapisi“nin anası olarak bilinen Virginia Satir‘in aile heykelinde katılımcılar, ailede yaşanmış olayları daha sembolik bir yöntemle canlandırırlar. İnsanlar arasındaki mesafelerin ve duruş şekillerinin kişilerin birbirleri ile ilişkilerine ayna tuttuğunu ilk fark eden Satir olmuştur. Satir çalışmalarına katılımcının gerçek ailesini kullanarak başlamıştır. Ancak aile bireylerinin gelmediği bir gün onlar için rastgele seçtiği temsilcilerin aile bireylerinin duygularını aynı şekilde hissettiklerini keşfetti.

Hellinger gerçek aile bireyleri yerine sadece temsilcilerini kullanarak ve hatta onlara katılımcının kişisel yorumundan etkilenmeden yalnızca içlerinden geldiği gibi davranma özgürlüğü vererek Satir’in bu keşfini bir adım daha ileri götürdü.

Hellinger aynı zamanda transaksiyonel analizin kurcusu psikiyatrist Eric Berne’in çalışmalarından yararlandı. Berne herkesin çocukluğunda yaratılmış gizli bir “Yaşam Senaryosu“na göre hareket ettiğini ve bu senaryonun gün ışığına çıkarılıp bilincine varılırsa değiştirilebileceğini gözlemlemişti.

Ancak Berne danışanın kişisel yaşamının gerisine bakmamıştı. Hellinger ise kişinin bu yaşam senaryosunu önceki nesilden devralıp sanki kendi yazgısıymış gibi sahiplendiğini farketti. Gizli yaşam senaryosunun keşfi ile hem Berne hem de Hellinger “çözüm cümleleri” üreterek kişiye belirli bir senaryonun bağlayıcılığından çıkmasında yardımcı oldular.

Hellinger’in çalışması diğer terapi yöntemlerine çok şey borçludur. Ancak aile diziminin parçalarının toplamından çok daha fazla olduğunu belirtmekte fayda var. Kendi içinde organik bir yapıya sahip olan bu sistem bugüne kadar tasarlanmış en derin ve güçlü terapilerden biridir. Yirmi dakikalık kısacık bir seansta bile ailemiz ve kendimiz hakkında derin gerçeklerle yüzleşip yaşamımızın daha iyiye doğru gitmesini sağlayacak radikal değişimlerle iyileşme, dönüşüm ve özgürleşme yaşayabiliriz.

 

Aile Dizimi Nasıl Uygulanır?

Aile dinamiğini görmek isteyen bir kişi, içlerinden aile bireyleri ile kendisine temsilciler seçeceği bir grup insanla bir araya gelir. Temsilcilere hiçbir açıklama yapmadan ve talimat vermeden onları içinden geldiği şekilde aile bireylerinin “yerlerine” yerleştirir. Böylece önümüzde bir ailenin portresi belirir: Her bir aile bireyinin diğeriyle yakınlık derecesi , birbirlerine duydukları sevgi, acı veya uzaklık hissi hakkında bilgi veren bir görüntü ortaya çıkar.

Seans sırasında temsilciler yerlerini değiştirip verilen kısa cümleleri tekrarlarlar. Bu cümleler aracılığı ile temsil edilen aile bireylerinin arasındaki ilişkiler gerçek boyutları ile ortaya çıkar. Seans ilerledikçe temsilciler birbirlerine göre konum değiştirerek kendilerini en rahat hissettikleri konumu bulurlar.

Danışan seansın büyük bölümünde edilgen bir gözlemci olarak kalsa da çoğunlukla sona doğru kendi temsilcisi ile yer değiştirerek dizime katılır. Katılımı nasıl olursa olsun çoğunlukla bu kişi, ailesiyle ilgili yaşadığı endişe, sorunlar ve baskı konusunda yeni bir bakış açısı kazanır ve rahatlar.

Diğer bir deyimle aile dizimi çok kısa bir sürede danışanı olumlu bir iyileşme sürecine sokan oldukça etkili bir yöntemdir.

 

Aile Diziminden Kimler Yararlanır?

Aile diziminin tek konusu aile sorunları değildir. Bir sevgili bulamamanız ya da ilişkilerinizin kısa süreli olması; sevmediğiniz bir işte çalışıyor olmanız, geçim zorluğu çekiyor olmanız; hatta psikosomatik kökenli bir hastalığınızın olması ya da yaşamı boş ve anlamsız bulmanız gibi ailenizden bağımsız gibi görünen sorunları da kapsar. Aile dizimi yöntemi ile yaşamınızda duygusal ya da işlevsel zorluğa neden olan bir çok şeye bakmanız mümkündür.

 

Workshop ile ilgili kısa bigiler...
Workshop Adı : Aile Dizimi Süresi : 1 Gün
Sorumlu Uygulayıcı : Hilal Manioğlu Kontenjan : Max. 14
Workshop Ücreti : 250 TL +KDV Şehirler : İstanbul, Ankara
Aile Dizimi Workshop Tarihleri:
İstanbul : 23 Temmuz 2016

Ankara

: 06 Ağustos 2016

 

Hilal Manioğlu kimdir? Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız...

 

Ön kayıt için lütfen Workshop katılım Formunu doldurunuz.

 

 

 

DGFS