Yaşam Koçluğu Girişimcilik ProgramıKarmaşık Sistem Dinamikleri

 

İnanılmaz bir hızla gelişen ve değişen bilgi çağında yaşıyoruz. Sayısız parçacığın birbiriyle etkileşim halinde bulunduğu bu karmaşık sistem içerisinde, zaman zaman bütünü görebilmede zorlanabiliyor ve kendimizi bir karmaşa ve kaos içerisinde bulabiliyoruz. Bundan dolayı günümüzde sistem düşüncesine herzamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

 

Sistem Düşüncesi Nedir?

Sistem düşüncesi bir bütünü görme disiplinidir. Temeli Servo mekanizma ve Sibernetik biliminin araştırmalarına dayanan Sistem Düşüncesi bir duyarlılıktır ve statik durağan şeylerden çok parçalar arasındaki ilişki ve etkileşimi görebilmek için kullanılan bir yaklaşımdır. Son kırk yıl içerisinde bu araçlar çeşitli kentsel, bölgesel, ekonomik, politik, ekolojik ve hatta fizyolojik sistemleri anlamak için kullanılmıştır.

 

Kendi Kendini Örgütleyen Sistemler

Sistem düşüncesinden doğan, kendi kendini örgütleyen sistemler teorisi de, insan davranışını açıklamada yaygın olarak kullanlan davranışsal (behavioristik) mekanik bakış açısına güçlü bir alternatif getirmekte.
Kendi kendini örgütleyen sistemler (Self Organizing Systems) teorisi, karmaşık sistem dinamiklerinin düzen oluşturma süreçlerini konu edinir. Kendi kendini örgütleyen sistemler teorisi, bilimsel kaos araştırmaları sonucunda geliştirilmiştir. Bilim adamları kaos (düzen yoksunluğu) üzerinde yapmış oldukları araştırmalarda ilginç bir bulguya varırlar. Karmaşık bir sistem içerisinde karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan yeterince sayıda elementin devreye sokulup etkileşimin tekrarlanması sonucunda beklenilen düzensizliğin aksine, etkileşim içerisinde düzen kalıplarının meydana geldiği gözlemlenmiştir.

Kendi kendini örgütleyen sistemler, durumlarını, davranışsal psikolojinin ortaya koymuş olduğu etki tepki teorisinin aksine, bir çekim noktasına (attracktor) göre organize ederler. Bu çekim noktaları, sistem içerisinde stabil kalıpların ortaya çıkmasını sağlar ve sistemin ne yönde hareket edeceğini belirleyen dinamik bir "arazi" oluştururlar.

Farklı türlerden zihinsel veya duygusal problemlerin de temelinde benzer arazi dinamikleri gözlemlemek mümkündür. Fobi, histeri, bağımlılık ve benzeri problemlerin tedavisinde uygulanacak olan yaklaşımlar, semptomların temelinde yatan arazi dinamiği gözetilerek belirlenmelidir. Kendi kendini örgütleyen sistemler teorisi sorunların analizinde ve NLP uygulamaları esnasında sistematik - organik bağlantıların daha iyi anlaşılmasına ve gözetilmesine imkan verir.

 

Sistem Dinamikleri eğitimde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

  • Sistem düşüncesinin temel prensipleri ve modelleri.
  • Kendi kendini örgütleyen sistemler teorisi
  • Parçaların etkileşim dinamiği ve etkileşim türleri
  • Dinamik sistem dizilimi ve etkileşim haritası
  • Sistem içi kalıpların oluşumu ve bozulması
  • Sistematik çözüm yaklaşımı
  • Değişim yönetimi

 

Bu seminer iki modül olarak düzenlenmektedir. İlk modül, NLP Practitioner ve Master Practitioner düzeyindeki katılımcıların coaching ve danışmanlık süreçlerinde kullanabileceği teknik repreatuvarlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. İkinci modül davranış geliştirme uzmanları ve terapistler için tasarlanmıştır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Eğitime katılmak için her hangi bir profesyonel danışmanlık alanı konusunda çalışabilme yeterliliğinizi gösteren bir belge (Koçluk, NLP, Nefes, Reiki, Aile Dizimi v.s.) almış olmanız gerekmektedir.

 

Eğitimin Adı : Self Organizing Systems Eğitim Süresi : 1 Gün
Sorumlu Eğitmen : Taşkın Köksalan Kontenjan : Max. 10

Kurumsal bir eğitimlemi ilgileniyorsunuz?

Kurumunuza özel bir eğitim planlayabilmemiz için, lütfen Eğitim Talep Formunu doldurunuz.