NLP Kişisel Gelişim Eğitimleri

NLP Practitioner

 

NLP Practitioner (Uygulayıcı) Sertifika Eğitim Programı:

 

 

Toplam Eğitim Günü :   18 Gün Eğitim takvimini sorgula...
Hafta Sonu Eğitim Saatleri :   10.00 - 19.00 Toplam 134 Saat
Ders Harici Grup Çalışmaları :   4 x Peergoup (Belirlenecek)
Performans Değerlendirmesi :   Sınav veya Proje Çalışması (Seçilebilir)
Akreditasyon Seçenekleri :   NLP Practitioner NLPAT, IN, ECNLP, DVNLP
Yetkili Uzman Eğitmen :   NLP Master Tainer Taşkın Köksalan Eğitmen hakkında bilgi...
Eğitim Ücreti :   Peşin ödeme: 5400 TL! Standart: 6000TL (KDV/Stopaj Hariç)
Diğer İndirim Seçenekleri :   Erken Kayıt / Öğrenci / Grup İndirim seçenekleri hakkında...
Kontenjan :   Toplam 14 Katılımcı Kontenjan durumunu sorgula...

 

 

"NLP Practitioner" eğitimi hakkında detaylı bilgi:NLP Practitoner

 

NLP Practitioner Sertifika Programı, üç ana basamaktan oluşan profesyonel NLP eğitiminin ilk ve temel aşamasıdır. Daha sonra katılınabilecek Master Practitioner düzeyindeki bir NLP eğitimi, uluslararası standartlara uygun düzenlenmiş bir NLP Practitioner eğitiminin başarılı mezuniyetini gerektirir.

NLP Practitioner eğitiminde, standart NLP bilgi ve teknikleri, teorik ve uygulamalı olarak verilir. Eğitimin hedefi, NLP tekniklerinin günlük yaşam içindeki sorumlu ve yaratıcı kullanımını sağlamak olduğu gibi, gerek özel gerekse iş yaşamında insanlar arasıdaki iletişim süreçlerinin etkinliğini geliştirebilmektir.

NLP Practitioner sertifika eğitiminde, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi inanılmaz seviyede pekiştirmeyi öğrenirsiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, nasıl daha etkili biçimde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama entegre etmeyi öğreneceksiniz. Tutsak ruh hallerinden kurtulup saniyeler içerisinde özgüven ve enerji dolu ruh hallerine geçiş yapmayı ve yaşam kalitenizi artırmayı öğrenirsiniz.

Resmi eğitim günlerinin haricinde katılımcılar arasında oluşturulan çalışma gruplarında (NLP Peergroup), katılımcıların kendi aralarında buluşup, öğrenilen teknikleri tekrar edip pekiştirmeleri ve öznel yaşama entegrasyonu amaçlanmaktadır. Peergroup çalışmalarına süpervizyon desteği sağlanarak katılımcıların kişisel - özel gelişimleri ve NLP içeriklerini özel yaşamlarına entegre edebilmeleri sağlanmaktadır.

NLP Practitioner sertifika eğitimi katılımcılarına, ayrıntılı yazılı döküman verilir. NLP sertifika eğitimleri, sadece yetkili NLP uzmanları ve alanından uzman konuk eğitmenler tarafından verilmektedir. Yetkili enstitümüz, NLP Academy Turkey'den onaylı olarak verilen NLP Practitioner Sertifikası, yüksek eğitim standartları sayesinde tüm dünyada kabul görür. Sözlü veya yazılı performans değerlendirmesini başarıyla geçen katılımcıları, "NLP Practitioner Sertifikası" nı almaya hak kazanır. Katılımcılar, eğitim sonrası eğitmenlerden ayrıntılı bir geri bildirim alabilirler...

 

Programa katılmalarını tavsiye ediyoruz !

 • Günlük yaşamda uygulanabilir pratik psikoloji ile ilgilenen herkes bu eğitimi çok sevecek.
 • İlişkilerini ve iletişim performansını geliştirmek isteyenler bu eğitimden çok faydalanacak.
 • İnsan potansiyelini keşfetmek, geliştirmek ve hedefle yönlendirmek isteyenler etkilenecek.
 • Kişisel ve mesleki gelişimi okumak değil, YAŞAMAK isteyenler, bu eğitimi hiç unutamayacak.

 

 

NLP Practitioner sertifika eğitim programı, genel katılım koşulları...

Sertifika eğitimlerimize katılım için, temel ruhsal ve bedensel sağlığın yerinde olması koşulu vardır. Eğitim, katılımcıların herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını kabul eder. NLP sertifika eğitim programları tıbbi yada psikolojik terapi yerine geçmez. Psikolojik veya Fizyolojik rahatsızlıklarınız için lütfen önce hekiminize başvurunuz.

Katılımcılar 20 yaşını doldurmuş, en az ön lisans veya dengi eğitim kurumundan mezun veya yüksek öğrenimine devam ediyor ve herhangi bir yasadışı örgüt ya da tarikat üyesi olmadıklarını teyit ederler.

Eğitim programlarımızda kontanjan sınırlaması olup, yapılacak olan ön kayıt, arzu edilen eğitim döneminde veya eğitim grubunda yer ayırmayı garanti edemez. Uluslararası nlp eğitim standartları gereğince katılımcıların başarılı mezuniyet için eğitime en az %80 oranında katılmış olma ve başarıyla tamamlama sorumlulukları vardır. Kaçırılan eğitim bölümleri , bir sonraki eğitim döneminde ücret ödemeden tekrarlanabilir.

 

 

NLP Practitioner programı içeriği:

NLP Algılama

 

 

Algılama:

Başarılı bir iletişimin ilk koşulu, yoğunlaştırılmış bir algılamadır. Ancak, söz ve davranışlarımızın karşınızdakinde meydana getirmiş olduğu tepkileri gözlemleyebildiğimiz taktirde, konuşmanın akışını yönlendirebiliriz. NLP Practitioner eğitimine algılarımızı bilinçli bir şekilde yönlendirme ve konsanstrasyon uygulamalarıyla başlıyoruz. Eğitimin ilerleyen bölümlerinde bu konudaki teknik repertuarımızı genişleteceğimiz gibi, pratik uygulamalarla algılama yetimizden de en iyi şekilde faydalanmayı öğreniyoruz.

"NLP ve Algılama" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Başkalarıyla iletişim içerisindeyken kendimizi algılayabilme becerimizin geliştirilmesi
 • Beden dili ve ses izdüşümün bilinçli algılanması, yorumlanması ve kullanım alanları
 • Algısal dil kullanımındaki farklılıkları çözümleyebilme becerisinin geliştirilmesi
 • Kalibrasyon, derecelendirme, geri bildirim verme ve alma çalışmaları

NLP Uyum sağlama ve önderlik

 

 

Uyum sağlama ve önderlik (Pacing and Leading):

İetişimin ustaları, karşılarındakilerle iletişime girerken onların dünyasına bir adım atarlar ve uyum dolu bir ilişki inşa ederler, daha sonra bu ilişkinin sağlamış olduğu güven duygusuyla önderliğe geçebilirler. Sözlü ve sözsüz iletişim sanatını kullanarak, güven dolu ilişkiler kurup iletişim süreçlerini yönlendirmeyi öğrenin !

"NLP Uyum Sağlama ve Önderlik" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Aynalama yöntemiyle uyum sağlama
 • Güven Sağlama (Rapport)
 • Ses ve İfade uyumu (Matching)
 • Beden dili uyumu (Mirroring)
 • Önderliğe geçiş (Leading)
 • Bilinçli uyum bozma (Missmatching)
 • Aktif dinleme

NLP Kaynakları

 

 

Kaynakları harekete geçirme (Ressources):

Ruhsal durumumuz yaşamımızı sürekli etkiliyor. Ruhsal durumumuzu, içinde bulunduğumuz durumun gereklerine göre ayarlayabilme yeteneği, bize daha çok başarı ve yaşam sevinci sağlar. Bunun da ötesinde başka insanların ruhsal durumunu - duygularını değiştirebilme yeteneğini pekiştiren insanların toplumda daima vazgeçilmez bir rol oynadığını görebilirsiniz.

"NLP Kaynakları Harekete Geçirme" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Mevcut kaynakların kendimizin ve başkalarının durumunu olumlu yönde etkileyebilmek için kullanımı
 • Depresyon tutukluk ve verimsiz duygu durumlarını değiştirebilmek için fizyolojimizi değiştirme.
 • Bedensel güç kaynaklarını harekete geçirilmesi
 • "Sanki durumu" prensibi ve kullanımı

NLP Çapalama

 

 

Çapalama (NLP Anchoring):

Psikolojik doğal şartlanma mekanizmasını güncel yaşamınızda hedefleriniz doğrultusunda kullanılabilir hale getirin. İhtiyaç duyduğunuz duygu durumlarını istediğiniz zaman çağrıştırabilmeyi öğrenin ve sizi kısıtlayan, tutsak eden olumsuz duygu durumlarını çözümleyin.

"NLP Çapalama" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Çapalama, teorisi, tanımlamalar, teknik akışı
 • Var olan çapaların ortaya çıkarılması
 • Çapa atma
 • Olumsuz çapaların gücünü kesme
 • Çapa zincirleme ve üstüste dizme
 • Çapaların örtük kullanımı
 • Gizli çapalama
 • Satış ve pazarlamada çapaların etkisi
 • Moment of exellence

NLP Algı Sistemi

 

 

Temsil Sistemi (NLP Representational Systems):

Karşınızdakilerin duyular dünyasına bir adım atarak, hem kendinizi karşınızdakine daha iyi ifade edin, hemde karşı taraftan daha iyi anlaşılın. Öğreneceğiniz teknikler iletişiminize yepyeni bir boyut kazandıracaktır.

"NLP Temsil Sistemi" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Temsil sistemlerine giriş
 • Farklı duyularımız
 • Dil ve duyusal sistem ilişkisi
 • Etkileşimdeki uyumu derinleştirmede temsil sisteminin kullanımı
 • Karşındakinin temsil sistemini bulma
 • Gözle erişim ipuçları
 • İpuçlarının kullanımı
 • Temsil sistemini satışta kullanımı

NLP Algısal Pozisyonlar

 

 

Algısal Pozisyonlar (NLP Perceptual positions):

Genelde insanlar durumu algılamış oldukları perspektifin esiridirler. Algılama perspektifinizi genişletmek ve esneklik kazanmak öğrenilebilir. Gerektiği durumlarda kendimize ve başkalarına alışkın olduğumuz perspektifin dışından bakarak, daha önce göremediğimiz detaylar bulabileceğimiz gibi, olumsuz duygu durumlarıyla bağdaşık deneyimlerden yapıcı yeni çözümler üretebiliriz.

"NLP Algısal Pozisyonlar" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Algısal pozisyonlar 1-2-3
 • Çözüm odaklı ilişki analizi ve koçluğu
 • Alıştırmalar...

NLP Hedef Çalışmaları

 

 

Hedef çalışmaları:

Hedeflerinizi NLP uygunluk kriterlerini gözönüne alarak yeniden değerlendirin ve arzu ettiğiniz yaşamı adım adım gerçekleştirin.

"NLP Hedef Çalışmaları" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Tote Süreci
 • Hedef Belirleme Kriterleri
 • Disney Beyin Fırtınası Modeli

NLP Meta Model

 

 

Metamodel:

Dilin sihirine tanık olun. Dil, etkin iletişimin önemli parçası olmanın yanında hızlı ve hedef odaklı değişiminde anahtarı. Bu NLP tekniği ile günümüzün önemli dil araçlarından birine sahip olun, ve hedef odaklı iletişiminizi ustalaştırın.

"NLP Meta Model" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Algı mekanizmasi ve algı filitreleri
 • Zihinsel temel bilgi işleme süreçleri
 • Kaybolan bilginin geri kazanımı
 • Metamodel dil kalıpları
 • Genelleme , bozulma ve kaybetme kalıplarının incelenmesi
 • Sorun ve hedef tanımlamaları
 • Future Pace
 • Meta modelin satışta kullanımı
 • Trasformasyon modeli

Hipnotik Dil Kalıpları NLP

 

 

Hipnotik dil kalıpları:

Milton modelini kullanmayı öğrenerek bilinçdışı kaynaklarınıza açılan kapıyı aralayın. Normal zindelik halindeyken ulaşamadığınız zihinsel kaynaklara hipnotik dil kalıplarının yardımıyla ulaşın.

"NLP ve Hipnotik Dil Kalıpları" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Hipnoz hakkında bilinenler
 • Hipnozun tarihi ve yapısı
 • Kavramların açıklanması
 • Ericksoncu hipnoz
 • Hipnoz presipleri
 • Hipnotik dil kalıpları
 • Trans endüksiyonu
 • Trans durumuna giriş ve çıkış
 • Metafor konstrüksiyonu
 • Uygulamalar

NLP Yeniden Çerçeveleme

 

 

Yeniden Çerçeveleme (Refraiming):

Bir durum veya davranışı farklı perspektiflerden inceleyebilmek ruhumuza esneklik ve özgürlük sağlar. Anlam vermedeki esnekliğinizi geliştirerek davranış seçeneklerinizi arttırabilirsiniz.

"NLP ve Yeniden Çerçeveleme" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Yeniden çerçeveleme türleri
 • Anlamın yada içeriğin yeniden çerçevelenmesi
 • Niyet - davranış ayrımı
 • İçsel parçalar modeli
 • Parçaların sistem dizilimi
 • Six-Step Modeli, altı adımda yeniden çerçeveleme
 • Parçalar arası anlaşma yöntemi
 • İtiraz konularının yeniden çerçevelenmesi

Alt Modaliteler NLP

 

 

Alt modaliteler (Submodalities):

Subjektif algısal dünyanın programlama dilini öğrenin. Elinizdeki bu araç ile hızlı ve hedef odaklı, duygusal durumu etkileyebilirsiniz.

"NLP ve Alt Modaliteler" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Alt modalitelerin sözlü göstergeleri
 • Alt modalite tür ve çeşitleri
 • Kritik alt modalitelerin tespit edilmesi
 • Kontrast yöntemi
 • Kaynak gönderimi
 • İçsel ses ve resimlerin parçalanması
 • Swish tekniği

NLP Stratejileri

 

 

Stratejiler (Strategies):

Her insan davranışı ardında onu yöneten bir strateji yer alır. NLP, alanlarında uzman olan kişilerin stratejilerini modelleyip öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran bir sistem geliştirmiştir. Bu sayede yaratıcılık, motivasyon, karar verme, esneklik ve benzeri beceriler artık tesadüfen oluşan duygusal kaynaklar olmaktan çıkarılıp, bilinçli kullanılabilir araçlar haline geliyor.

"NLP Stratejileri" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Tanımlar, TOTE sistem döngü modeli
 • Walt Disney Stratejisi
 • Stratejinin açığa çıkarılma süreci
 • Hafıza Straejisi

Zaman Çizgisi NLP Timeline

 

 

Zaman Çizgisi Çalışmaları (Timeline):

Zaman çizgisi teknikleriyle sistematik olarak özel geçmişinizde yer alan deneyimleri ya da gelecekteki hedeflerinizi inceleyebilir ve zihninizde hedefleriniz doğrultusunda yeniden programlayabilirsiniz. NLP zaman çizgisi uygulamalarının günümüzde sağlık, terapi, danışmanlık, iletişim, prezentasyon ve satış gibi birçok alanda etkili kullanımı sözkonusudur.

"NLP Zaman Çizgisi Çalışmaları" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Zaman yolu çalışmalarına giriş
 • Zaman çizgisinin açığa çıkarılması
 • Zaman çizgisi türleri
 • Mekansal ayarlamalar
 • Zaman çizgisinin alt biçemleri
 • Zaman çizgisindeki bükülmeler
 • Cezbedici gelecek uygulaması

%100 Müşter Memnuniyeti

 

 

%100 Müşteri Memnuniyeti Uygulamamız:

 

%100 Müşteri Memnuniyeti uygulamamız doğrultusunda size, Türkiye sınırları içerisinde alabileceğiniz en kapsamlı NLP eğitim standardını, en uygun ücrete sunmayı taahhüt ediyoruz! Aynı koşullarda, daha uygun ücrete hizmet alımını belgelemeniz durumunda, ücret farkının tamamını size iade ediyoruz!

 

 

Hızlı Erişim Menüleri

 

NLP Diploma Ön Kayıt
Eğitim Takvimi
Bize Ulaşın


NLP Kalite Standart

Eğitim kalitemiz, merkezi Almanya da bulunan FWW e.v. tarafından tescillidir.

 

 

NLP Federasyon

Dünyanın en saygın NLP üst kuruluşu kabul edilen DVNLP'nin Türkiye'deki resmi üyesiyiz.

 

 

NLP Dernek

Uluslararası tanınan en yüksek eğitim standartlarını temel alıyoruz.