NLP Kişisel Gelişim Eğitimleri

NLP Trainer

 

Uzman NLP Uygulayıcısı ve Eğitmeni Sertifika Eğitim Programı:

 

Toplam Eğitim Günü :   18 Gün Eğitim takvimini sorgula...
Hafta Sonu Eğitim Saatleri :   10.00 - 19.00 Toplam 140 Saat
Dahili Bireysel Coaching :   15 Saat (Kişisel veya Grup içerisinde)
Dahili Sunum Projesi :   2 x NLP konu sunumu En az 25 er dakika
Ders Harici Asistanlık :   1 x Master Practitioner Toplam 134 Saat
Performans Değerlendirmesi :   2 x Sunum Projesi + Yazılı Sınav (Video çekimli geri bildirim)
Uluslararası Sertifikasyon :   NLP Trainer NLPAT, IN, DVNLP, ECNLP
Yetkili Uzman Eğitmen :   NLP Trainer Taşkın Köksalan Eğitmen hakkında bilgi...
Eğitim Ücreti :   NLPAT Mezunlarına 7000 TL ! Standart: 8000 TL, Erken: 7500 TL
İndirim Seçenekleri :   Taksit Seçeneği Mevcut Muhasebe Servisi
Kontenjan :   Toplam 14 Katılımcı Kontenjan durumunu sorgula...

 

 

"NLP Trainer" eğitimi hakkında detaylı bilgi:NLP Trainer

 

NLPAT ve DVNLP standartlarında düzenlenen NLP Trainer eğitiminde katılımcılar, NLP eğitimi düzenleyebilmeleri için teorik ve teknik eğitimden geçirilir. Verilecek olan NLP Trainer eğitiminde odak katılımcıların kendisidir. "Walk what you talk !" sloganıyla yola çıkılan NLP eğitmenliği, kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları iş ile uyum içerisinde olmasını gerektirir.

Katılımcılar eğitim süresince yapmak istedikleri işle ilgili bir öz kimlik geliştirirken, diğer yandan NLP bilgi ve tekniklerinin kullamınında uzmanlaşırlar ve bu bilgilerin aktarımı için gerekli pedagojik formasyon ve iletişim yeteneklerini geliştirirler. Eğitimden başarıyla mezun olan katılımcılar, uluslararası geçerli NLP Trainer Sertifikası almaya hak kazanır.

 

 

NLP Trainer sertifika eğitim programı, genel katılım koşulları...

 

NLP Trainer eğitimine katılabilmek NLPAT yada DVNLP eğitim kriterleriyle karşılaştırılabilir standartlarda düzenlenmiş bir NLP Practitioner ve Master Practitioner eğitiminden başarıyla mezun olmayı gerektirir. Lütfen sertifikanızın fotokopisini bize ulaştırınız. Uluslararası standartlar gözetilmeden düzenlenmiş eğitim programlarından mezun olmuş katılımcı adayların başvuruları kabul edilmez. Uluslararası NLP Eğitim Standartları konusunda detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız... Özel durumlarda, NLP Practitioner veya Master Practitioner sertifikası olmayanlarda Trainer eğitimine katılarak eğitim içeriğinden faydalanabilirler, fakat kendilerine NLP Trainer Sertifikası verilmez. Bu özel durum için kayıt öncesi eğitmenlerimizle öngörüşme gereklidir.

Kişinin resmi NLP Practitioner eğitim başlangıç tarihi ile Trainer eğitim başlangıç tarihi arasında NLP uygulayıcısı olarak en az iki senelik tecrübenin bulunma koşulu vardır. Lütfen sertifikalarınızın fotokopisini bize ulaştırınız.

Sertifika eğitimlerimize katılım için, temel ruhsal ve bedensel sağlığın yerinde olması koşulu vardır. Eğitim, katılımcıların herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını kabul eder. NLP sertifika eğitim programları tıbbi yada psikolojik terapi yerine geçmez. Psikolojik veya fizyolojik rahatsızlıklarınız için lütfen önce hekiminize başvurunuz.

Katılımcılar 25 yaşını doldurmuş, en az lisans veya dengi eğitim kurumundan mezun olduklarını ve herhangi bir yasadışı örgüt ya da tarikat üyesi olmadıklarını teyit ederler.

Eğitim programlarımızda kontanjan sınırlaması olup, yapılacak olan ön kayıt, arzu edilen eğitim döneminde veya eğitim grubunda yer ayırmayı garanti edemez. Talep yoğunluğunda, bir önceki kurdan yüksek başarıyla mezun olmuş nlpat program katılımcılarına öncelik tanınır. Uluslararası nlp eğitim standartları gereğince katılımcıların başarılı mezuniyet için eğitime en az %80 oranında katılmış olma ve başarıyla tamamlama sorumlulukları vardır. Kaçırılan eğitim bölümleri , bir sonraki eğitim döneminde ücret ödemeden tekrarlanabilir.

 

 

Katılımcıların genel sorumlulukları

 

Sunum Projesi

Katılımcılar en az 12 kişiden oluşan kalifiye bir grup karşısında her biri en az 25 dakika sürecek olan iki sunum gerçekleştirir. Seminer konularının taslağı sunumdan en az bir ay önce yetkili eğitmene teslim edilir. Video çekimlerinin incelenmesi sonrasında katılımcılar grup ve eğitmenlerden detaylı geri bildirim alır. Katılımcılar, uygulamalı sınav dışında, teorik bilgilerinin yeterliliği konusunda yazılı sınava tabi tutulur.

 

Yazılı Sınav

Yazılı sınav, NLP Trainer eğitimine katılanların teorik NLP bilgisinin göstergesidir. NLP eğitmenlerinin yeterli düzeydeki NLP bilgi ve beceri standartlarını güvence altına almak için her katılımcı yazılı sınava tabi tutulur. Sınav kağıtları en az üç sene arşivlenir. Bu süre içerisinde NLPAT ve DVNLP, kalite standartlarının korunması maksadı ile arşivleri denetleme hakkına sahiptir.

 

Bireysel Süpervisyon

NLP eğitmenliği, kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları iş ile uyum içerisinde olmasını gerektirir. Her katılımcı bireysel olarak gelişime açık olan konuları üzerinde grup içerisinde veya kişisel 15 saatlik süpervisyon, terapi veya coaching desteği alır.

 

 

Temel alınan genel eğitim standartları

 

Eğitim süresi, uygulamalı - yazılı testler ve 15 saatlik süpervizyon dahil eğitim süresi toplam 140 saat olarak belirlenmiştir.

NLP Trainer eğitim, en az iki yetkili Uzman eğitmen (NLP LehrTrainer) tarafından gerçekleştirilir. Eğitim standartları gereğince bunların iki farklı enstitüden geliyor olması tavsiye edilir.

Eğitim süresince her on katılımcıya Trainer qualifikasyonu olan en az bir asistan düşer.

Trainer eğitimini verecek eğitmenlerin en az 3 senelik eğiticilik tecrübesinin olması, en az 3 Practitioner eğitimi, 2 Master Practitioner eğitimi düzenlemiş ve en az bir kez başka bir Trainer eğitiminde asistanlık görevinde bulunmuş olmaları gerekir.

 

 

NLP Trainer programının asgari içeriği:

 

 • Prezentasyon ve sahne becererileri,
 • Açılış ve kapanış çerçevelerinin tasarımı,
 • Hedef tasarımı ve bilgi aktarma stilleri,
 • Meta Programların örtüşmesi, öğrenme stratejileri,
 • Farklı temsil sistemlerinin gözetilmesi konusunda metod ve planlama,
 • Geri bildirimin karşılaştırılması,
 • Referans bilgi kaynaklarından faydalanma,
 • Bilgi düzeyleri arasında tercih ve geçişler,
 • Katılımcılara uyum sağlama, ahenk oluşturma ve önderlik etme becerileri,
 • Verimli bir öğrenme ortamının oluşturulması, grup dinamiklerinin geliştirilmesi,
 • Uygulama ve çalışma düzenlemesi,
 • Bilinçli ve bilinçdışı öğrenme,
 • Örtük mesajlaşma yöntemler,
 • Prezentasyon enerjisinin muhafaza edilmesi,
 • Öğrenilen içeriklerin yaşama entegrasyonu için zemin hazırlama,
 • Future Pace, becerilerinin geliştirilmesi,
 • Grup düzeyine uyum sağlama, grup süreçlerine geri bildirim sağlama,
 • Görsel Prezentasyon tekniklerinin kullanımı,
 • Metafor süreç planlamaları ve önden çerçeveleme yöntemi,
 • Kritik katılımcıların utilize edilmesi, sözlü saldırı,
 • Yer çapalarının kullanımı, dizilim yöntemleri,
 • Tecrübelerin entegrasyonu, geri bildirim süreçlerinin açıklığının sağlanması,
 • Davranış ile kişi ayrımının gözetilmesi...

 

 

NLP Trainer, Eğitmenlik Yetkilendirme Kriterleri

 

NLPAT, IN, ECNLP ve DVNLP standartlarında NLP Practitioner, Master Practitioner yada Trainer sertifika eğitimi düzenlemek isteyen katılımcılar, aşağıda belirtilen yetkilendirme kriterlerini belgelemek durumundadır.

NLPAT, IN, ECNLP yada DVNLP eğitim kriterleriyle karşılaştırılabilir standartlarda düzenlenmiş bir NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP Trainer eğitiminden mezun olmak.

Practitioner eğitiminden bu yana en az üç senelik NLP tecrübesi sahip olmak ve bu süre içinde en az Master Practitioner seviyesinden bir NLP uygulayıcısından 30 saatlik coaching almış olmak.

Bir NLP Practitioner ve Master Practitioner eğitimine asistanlık yapmış olmak. Bu süre içerisinde sorumlu eğitmen gözetiminde eğitimi kısmen devralmış olmak.

500 saatlik eğitmenlik tecrübesi. (Okul - Hizmet içi eğitim, akademisyenlik, yetişkin eğitimi ve benzeri eğitim danışmanlık alanlarından saydırılabilir).

NLP nin etik kuralları ile bağdaşan en az 3 farklı, psikoloji veya profesyonel danışmanlık alanında toplam 150 saatlik eğitim görmüş olmak. Bu alanlar Hipnoterapi, Psikoterapie, Aile Terapisi, Gestalt Terapisi, Psikodrama, Sistem Dizilim Danışmanlığı ve benzeri alanlardan saydırılabilir. Üniversite eğitimi süresince alınan Psikoloji, Tıp, Sosyal Pedagoji ve Dilbilimi alanındaki dersler ve akademik çalışmalar tanınarak bu süreye saydırılabilir.

NLP Trainer, "Eğitmenlik Yetkilendirme Kriterleri", 2001 de Berlin'de toplanan DVNLP genel kurulu tarafından belirlenmiştir. Ayrıntı bilgi talebi için (Protokol MV2001 , DVNLP)

 

 

 

%100 Müşteri Memnuniyeti Uygulamamız:%100 Müşter Memnuniyeti

 

%100 Müşteri Memnuniyeti uygulamamız doğrultusunda size, Türkiye sınırları içerisinde alabileceğiniz en kapsamlı NLP eğitim standardını, en uygun ücrete sunmayı taahhüt ediyoruz! Aynı koşullarda, daha uygun ücrete hizmet alımını belgelemeniz durumunda, ücret farkının tamamını size iade ediyoruz!

 

 

 

Hızlı Erişim Menüleri

 

 

NLP Diploma Ön Kayıt
Eğitim Takvimi
Bize Ulaşın

Eğitim kalitemiz, merkezi Almanya da bulunan FWW e.v. tarafından tescillidir.

 

 

INLPTA

Uluslararası tanınan en yüksek eğitim standartlarını temel alıyoruz.

 

 

DVNLP

Dünyanın en saygın NLP üst kuruluşu kabul edilen DVNLP'nin Türkiye'deki resmi üyesiyiz.