NLP Varsayımları Nedir?

NLP Ön Kabulleri

NLP Presuppositions

NLP uygulayıcıları, özellikle insan potansiyeli ile çalışırken, birtakım ilkeleri baştan doğru kabul ederler (varsayarlar).

Bu varsayımlar tartışılmaz, evrensel gerçekler, ya da kesin doğrular değildir. Amaç, etkin iletişim, gelişim süreçlerine uygun bir zemin sağlayan bu düşüncelerin doğru olduğunu varsayarak, dünyayı algılama, yorumlama ve tepki seçeneklerimizi arttırmaktır.

Bu varsayımları, insan potansiyeli ile çalışırken benimsemekte fayda görebileceğiniz temel ilke veya tutumlar olarak da düşünebilirsiniz...

"Harita arazinin kendisi değildir."

Her insanın, dünyanın nasıl bir yer olduğu konusunda zihninde bir temsil vardır. Zihnimizdeki bu temsillerden hiçbiri dünyayı gerçekten olduğu gibi ya da eksiksiz yansıtmaz. İnsanlar yine de zihinlerinde bulunan bu haritaya, yani temsile göre bir tepki verirler, gerçekliğin kendisine göre değil. NLP uygulayıcıları kişiyi yargılamadan, davranışa sebep olan haritanın yapısını araştırma ve hedef odaklı geliştirmede görevlidir.

"İletişim süreçlerinde hata yoktur, sadece geri bildirimler (feedback) vardır."

Bir NLP uygulayıcısı, etkileşim sürecinde karşıdan gelen tüm tepkileri, kendisine rehberlik eden öğretici bir geri bildirim olarak görür. Geri bildirim, uygulanan yöntemin bizi hedefimize yaklaştırıp yaklaştırmadığı konusunda bilgi vererek, gerektiği takdirde bizi yeni çözüm yolları aramaya davet eder.

"Kurmuş olduğumuz iletişimin anlamı, karşımızdan almış olduğumuz yanıtta saklıdır."

NLP uygulayıcısı iletişimde, kendisinin ne söylediğini değil, karşıdaki kişinin ne anladığını ölçü almalıdır. Beklediği tepkiyi alamadığında, olumsuz tepki göstermek ya da ısrar etmek yerine, bilgiyi karşı tarafa ulaştırabilecek yeni bir iletişim yolu bulmakta kendisini sorumlu görür.

"Bir şey istediğin sonucu vermiyorsa, en iyisi yeni bir şey denemektir." 

Etkimiz sonucunda aldığımız her türlü tepki (istenmeyen sonuçlar dahil), bir geri bildirim yani bizim için faydalı bir bilgi niteliğindedir. NLP uygulayıcısı, sonuç sağlamayan bir etki, davranış, iletişim biçimi veya yöntemde israr etmek yerine, kendisini hedefe götürebilecek yeni şeyler deneme esnekliği geliştirmelidir.

“İnsanlar değişebilmek için ihtiyaç duyacağı tüm kaynaklara kendi içinde sahiptir.”

Bir NLP uygulayıcısı, insanı hatalı veya eksik görmez. Herkes hedefleri doğrultusunda değişebilecek ve kendisini geliştirebilecek öz kaynaklarla donatılmıştır. Amaç, değişim veya gelişim için ihtiyaç duyulan kaynakları, istenilen yer veya zaman için ulaşılabilir kılmak ve bunlardan en iyi düzeyde yararlanmaktır.

"Her davranışın altında olumlu bir niyet yatar." 

Olumsuz davranışların dahi, onu uygulayan kişi için olumlu bir işlevi vardır. Her davranış, bilinçli veya bilinçdışı bazı ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. NLP uygulayıcıları bu bakış açısıyla, davranışı iyi veya kötü olarak yargılamadan, fonksiyonel nedenini ve altında yatan motivasyon kaynağını bulmaya çalışır. Bu bakış açısı davranışı geliştirebilmek için de önemli ipuçları sağlar.

"Bir durum karşısında ne kadar çok tepki seçeneğimiz varsa, o kadar iyi." 

İnsanlar sahip oldukları davranış seçeneklerinden, o an için en uygun olanını seçerler. En geniş davranış seçeneği, yani tercih repertuvarı olan kişi, kompleks sistem dinamiği içerisinde, esnekliği sayesinde durumu daha iyi kontrol edebilir. NLP uygulayıcıları danışanlarının belli bir durum karşısındaki duygusal, davranışsal tepki seçenekleri geliştirmeye çalışmalıdır.

“Danışanın direnç göstermesi, danışmanın esneksizliğine işarettir.” 

Başarılı iletişimciler için, kendilerine karşı taraftan sunulan her türlü davranış biçimi, iletişim sürecini pekiştirmede kullanılabilecek değerli bir kaynaktır. NLP uygulayıcıları, dirençle karşılaşmaları durumunda karşı tarafı suçlamak yerine kendi esneklik becerilerini geliştirmeye odaklanarak, iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanmalıdır.

NLP Dünyasını Bizimle Keşfet

NLP Eğitim Fotoğrafları

Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenlenen NLP eğitimlerinden fotoğraf karelerini, NLP Foto Galeri bölümüzde bulabilirsiniz.

Ankara NLP eğitimi, İstanbul NLP eğitimi, İzmir NLP eğitimi,  Antalya NLP eğitimi, Bursa NLP eğitimi, Kıbrıs NLP eğitimi fotoğrafları.

Kurumsal NLP gelişim eğitimleri fotoğraflar.

NLP Academy Turkey Posterleri...

SAYFA ÖZETİ

NLP varsayımları nedir? Örnek NLP varsayımları. NLP ön kabulleri. NLP nasıl düşünür? NLP yasaları. NLP nin ilkeleri, yasaları nelerdir?

NLP Academy Turkey

Çankaya - Ankara

Yakında yeni merkezimizde...

Site Kullanım Koşulları

NLPAT İletişim

WhatsApp: Mesaj yaz

İletişim Formu: Mesaj yaz

Telefon: +90 (544) 299 90 40