NLP Nedir?

Beyin Dil Programlaması

Nöro Linguistik Programlama

NLP Nedir?

NLP, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. NLP, Türkiye'de "Nörolinguistik Programlama", "Sinir Dili Programlama" veya "Beyin Dil Programlaması" kavramları altında tanınmaktadır.

NLP, başarılı davranış kalıplarını inceler. Başarının bilinç dışı doğasını, yapısını, yasalarını anlamaya ve başkalarına aktarmaya çalışır. Buna NLP de modelleme denir.

NLP, insan zihnin doğası ve iletişim süreçleri konusunda uzmanlaşmış büyük bir bilgi havuzudur. NLP, günlük ve profesyonel yaşam için, uygulanabilir pratik psikolojidir. NLP etkili iletişim bilimidir. NLP kişisel gelişim, mesleki başarı ve profesyonel iletişim için bir anahtar niteliğindedir. NLP insan mühendisliğidir...

Dünya üzerindeki uygulayıcıların modelleme ve geliştirme çalışmaları ile kapsamı her geçen gün daha da büyüyen NLP disiplini, değişim ve gelişim ihtiyacı içerisinde olan kişiler için hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı araçlar bütünüdür.

İnsan potansiyelinin ve iletişim süreçlerinin fark yarattığı birçok alanlarda, NLP araçlarının etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

NLP Ne Demek?

NLP Harflerinin Açılımı

NLP kısaltması İngilizceden "Neuro" "Lingusitic" ve "Programming" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Türkçeye Nöro Lingusitik Programlama, Beyin Dili Programlaması, Sinir Dili Programlama veya Nöro Dilbilimsel Programlama olarak çevirilmiştir. NLP harflerinin anlamı nedir?

NÖRO (Beyin)

Neuro ile, algılama ve tepki verme süreci arasında rol oynayan tüm sinir sistemi vurgulanır. Dış dünyaya açılan beş kapı, yani duyularımız üzerinden dünyayı deneyimliyoruz. Görerek, işiterek, hissederek, koklayarak ve tadarak, edindiğimiz bilgiler, elektrokimyasal sinyaller olarak duyularımızın yönetildiği beyine aktarılır. Bu sinyaller, sinir sistemimizin merkezi olan beynimizde işlenir, anlam kazanır ve bize içsel bir deneyim yaşatır. Yaşadığımız bu deneyim doğrultusunda yine sinir sistemimiz üzerinde dış dünyaya bazı tepkiler veririz.

LİNGUİSTİK (Dilbilim)

Linguistic ile, dilin iki farklı kullanım alanı vurgulanır. NLP kelimeler, ses tonu ve beden dili gibi sözlü ve sözsüz iletişim sinyallerinin haberleşme üzerindeki etkisini ve nasıl geliştirilebileceğini araştır. Ancak dil sadece başkalarıyla haberleşmemizle ilgili değildir. Dilin bir diğer kullanım alanı kendi iç haberleşmemiz, yani düşünme ile ilgilidir. İnsanlar yaşam deneyimlerini zihinlerine kodlarken, düşünürken, deneyim yaşarken farkında olmadan dil yetisini içten kullanırlar. NLP, kendi iç dünyamızdaki veri akışını nasıl organize ettiğimizle de ilgilenir.

PROGRAMLAMA

Programming ile, bilinçli olarak bir hedef doğrultusunda, duygu, düşünce ve davranışlar üzerinde bir değişikliğe gidilmesi süreci vurgulanır. NLP, yüksek performans stratejilerinin modellenmesi neticesinde geliştirilmiş bilgi, yöntem ve araçlar topluluğudur. NLP, bünyesindeki kolaylaştırıcı araç ve yöntemler yardımıyla, insanların arzu ettikleri değişim süreçlerini hızlandırır. NLP, insanların hedefleri doğrultusunda değişmek ve gelişmek için kendine özgü içsel kaynakları olduğunu var sayar, bunların keşif edilmesinde ve geliştirilmesinde rol oynar.

NLP Hakkında

Alternatif NLP Tanımlar

NLP, kurulum aşamasından bu yana çok gelişti ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sınırları çizilmiş olan kapalı bir disiplin değildir. İlk başta sadece performans modellemesinde kullanılan NLP'nin yıllar içerisinde insan potansiyelinin rol oynadığı bir çok alanda başarıyla kullanılabileceği anlaşıldı. Aşağıdaki tanımlamalar, NLP'yi bir cümlede  anlatabilmek ihtiyacından doğmuş olsalar da, NLP'nin onu oluşturan parçaların toplamından daha büyük olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. NLP için kullanılan yaygın tanımlardan birkaçına birlikte bakalım...

NLP, beyin için bir kullanım kılavuzudur. Başarılı sonuçlar ortaya çıkartmak için zihnimizi nasıl etkili biçimde kullanabileceğimizi öğretir.

"NLP, BEYİN KULLANMA KILAVUZUDUR"

NLP, öznel deneyimin yapısını ve kullandığımız dilin, düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız üzerindeki etkisini araştırır.

"NLP, İNSAN MÜHENDİSLİĞİDİR"

NLP, başarılı düşünce ve davranış kalıplarını araştıran, modelleyen ve başkalarının kullanımına sunan bir hızlı öğrenme stratejisidir.

"NLP, PERFORMANS MODELLEMESİDİR"

NLP, zihinsel deneyimlerimizi ve tepkilerimizi, amaçlarımız doğrultusunda değiştirebilmemize yardım eden araçlar bütünüdür.

"NLP, PRATİK PSİKOLOJİ ve İLETİŞİM ARAÇLARIDIR"

NLP'nin Konusu Nedir?

NLP Neyi Araştırıyor?

Benzer dış koşullar yaşamalarına rağmen neden insanların tepkileri birbirinden farklılık gösteriyor ? NLP tepkilerimizin, önemli ölçüde yaşadığımız öznel deneyimin yapısından kaynaklandığını ileri sürer. Algı filtrelerinden geriye kalan, dünya hakkında sahip olduğumuz bilgilerin toplamı ve bu bilgileri kullanma biçimimiz NLP'de HARİTA veya zihinsel yazılım olarak tanımlanır.

Temel NLP varsayımlarından birinde bu durum şöyle ifade edilir: "İnsanlar tepkilerini bireysel haritalarına göre düzenlemektedir".

NLP öznel deneyimin yapısını (zihin haritasını) araştır, fark yaratan detayları bulmaya çalışır, modeller ve başkalarına öğretir... Bu doğrultuda NLP, insanların çevrelerini nasıl algıladığını, kendi iç dünyaları veya başkalarıyla nasıl iletişim kurduklarını, içsel veya dışsal tepki seçeneklerinin nasıl geliştirilebileceğini araştırır.

Dil, düşünce, duygu ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar, NLP'nin temelini oluşturur. NLP'de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların yöntem ve stratejileri üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başarılı Olmanın Yolu: Modelleme

NLP Hangi İhtiyaçtan Doğdu?

Başarıyı yaratan detaylar her zaman çok belirgin olmayabilir. Başarılı insanların kendileri dahi, bunu tam olarak nasıl yaptıklarını, fark yaratan detayların neler olduğunu bilemeyebilirler... Bu insanlara: "Başarın tesadüfen ortaya çıkıyor olmaz. İşin püf noktası nedir? Başarılı olmak için hangi sırayla, tam olarak ne veya nasıl yapıyorsun?" gibi sorular sorulduğunda, genelde "işimi severek yapıyorum..." gibi yüzeysel cevaplar verdiklerini duyabilirsiniz... Bu cevaplar, başarının arkasında gizlenen karmaşık stratejileri, ölçüleri veya püf noktalarını anlamak için yeterli olmayabiliyor.

Yüzeysel yanıtların alınmasının sebeplerinden biri, başarının çoğu zaman ustalık evresinde, yani genelde biz otomatik pilottayken ortaya çıkıyor olmasındandır.  Örnek olarak yıllardır ustaca araba kullanan birini düşünün...

Güvenli bir sürüş veya lezzetli bir yemek pişirmede birçok küçük detay, başarılı bir sonucun ortaya çıkabilmesinde büyük rol oynayabilir. Bu detaylar, öğrenme aşmasında çok fazla dikkat, tekrar ve farkındalık gerektirir. Bir süre sonra, insanların zihinlerinde gelişen nöral ağlar, başarılı sonucun ortaya çıkabilmesi için gerekli olan tüm prosedürleri devralır. Bu sayede bir yandan otomatik olarak performans yaratmaya devam ederken diğer taraftan bilinçli dikkatimizi özgürce başka şeylere yöneltebiliriz. Başarıda fark yaratan stratejiler böylece zaman içerisinde, farkında olmadığımız bilinç dışı becerilere dönüşürler.

NLP başarının bu bilinç dışı doğasını anlama ihtiyacından doğmuştur. Kişi ve kuruluşların başarılı olmasını sağlayan, otomatikleşmiş, bilinçdışı yöntem ve stratejilerin araştırılmasına, bilinçli hale geliştirilmesine ve başkalarına aktarılma sürecine NLP'de "Modelleme" denir. Modelleme, bir hızlandırılmış öğrenme (Accelerated Learning) metodolojisidir.

NLP Nasıl Ortaya Çıktı?

NLP'yi Kimler Geliştirdi?

NLP, Dilbilimci Prof. John Grinder ile Psikolog Dr. Richard Bandler tarafından yetmişli yılların sonlarında, Amerika da geliştirilmiş bir model, disiplin ve metodolojidir. John Grinder ve Richard Bandler, araştırmalarına modern hipnoterapi dünyasının babası kabul edilen H.Milton Erickson, aile terapisinin annesi kabul edilen Virginia Satir ve Gestalt Terapisinin kurucusu olan Fritz Perls gibi dünyaca ünlü kişileri mercek altına alarak başlarlar. "Bu insanlar nasıl bu kadar başarılı sonuçlar elde edebiliyorlar ?" sorusu üzerinde durarak, farkı yaratan en önemli etkenleri bir araya getirip sadeleştirdikten sonra, başkalarına da öğretebilmek amacıyla bir model haline getirmişlerdir.

Usta iletişimcilerin davranış kalıplarını modelleyen R.Bandler ve J.Grinder, daha sonra seminerlerinde NLP adını verdikleri bu öğretileri, davranış bilimleri alanında okuyan öğrencilerine aktarmaya başlamışlardır. NLP modeli ile kendi hasta ve danışanları üzerinde çalışmaya başlayan bu öğrencilerin daha hızlı ve etkili sonuçlar almaya başlaması üzerine NLP kısa sürede popüler hale gelerek tüm Dünya'da tanınmaya ve başka uygulayıcılar tarafından da geliştirilmeye başlanır.

NLP insan mükemmelliğini incelemek amacıyla, hayatta başarılı olmuş kişilerin düşünme ve eylem stratejilerini modelleyebilmek amacıyla doğmuştur. Yıllar içerisinde Frank Pucelik, Robert Dilts, L.Cameron Bandler, Michael Hall, Tad James, J.Woodsmal, Steve & Connirae Andreas, David Gordon, Robert Mc Donald, Antony Robbins ve binlerce diğer geliştiricinin katkılarıyla NLP, bugünkü kapsamına kavuşarak tüm Dünyada milyonlarca kişi tarafından uygulanan bir disipline dönüşmüştür. 

NLP Nasıl Öğrenilir?

NLP alanında uzmanlaşmak tüm Dünyada temel olarak 3 basamaktan oluşan bir gelişim serüvenidir. Yaygın olarak birinci basamak "NLP Practitioner", ikinci basamak "NLP Master Practitioner" ve üçüncü basamak "NLP Trainer" olarak tanımlanır. NLP eğitim süreci hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz...

NLP Nerede Kullanılır?

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen muazzam bilgi havuzu, teknik ve yöntemler, günümüzde kişisel gelişim, yönetim, insan kaynakları, eğitim, siyaset, sağlık, aile, satış, koçluk, danışmanlık, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede, hedeflere odaklanma, çözüm bulma süreçleri, yaratıcılık, sanat ve spor gibi yüksek performans gerektiren alanlarda, yıllardır başarıyla kullanılmaktadır. İnsan potansiyelinin ve iletişim süreçlerinin fark yarattığı tüm mesleklerde NLP daha başarılı sonuçlar almanıza yardımcı olabilir.

NLP Varsayımları Nedir?

NLP uygulayıcıları, özellikle insan potansiyeli ile çalışırken, birtakım ilkeleri baştan doğru kabul ederler (varsayarlar). Bu varsayımlar tartışılmaz, evrensel gerçekler, ya da kesin doğrular değildir. Amaç, etkin iletişim, gelişim ve değişim süreçlerine uygun bir zemin sağlayan bu varsayımların doğruluğundan yola çıkarak, dünyayı algılama, yorumlama ve tepki verme seçeneklerimizi geliştirmektir. NLP varsayımlarını, insan potansiyeli ile çalışırken, size fayda sağlayacak olan temel tutumlar olarak düşünebilirsiniz.

NLP ÖĞRENME FIRSATLARI

Ücretsiz NLP Öğrenmeye Başla!

Kapsamlı bir eğitim almadan önce NLP ile tanışmaya ne dersin? Bunun için ücretsiz NLP tanışma hizmetlerimizden faydalanabilirsin. NLP e-posta eğitimine kaydolarak, giriş seviyesi NLP bilgi ve NLP teknikleri içeren bir e-Posta, her hafta doğrudan posta kutuna ulaşsın.

Online NLP tanıtım seminerine katılarak ücretsiz NLP öğrenmeye başlayabilir ve merak ettiklerini tecrübeli NLP uzmanlarımıza sorabilirsin. NLP dünyası ile tanışma fırsatını kaçırmayın.

NLP Akademi Türkiye Site Haritası

NLP hakkında merak ettiğiniz her şey...

"NLPAT Site Haritası" üzerinde, aradığın sayfayı veya içerikleri kolayca bulabilirsin. Gitmek istediğin yeri bul, tıkla ve oradasın ;)

NLP Nedir Sayfa Özeti:

NLP nedir? NLP harflerin anlamı. NLP için kısa tanımlamalar. NLP neyi araştırıyor? NLP hangi ihtiyaçtan doğdu? NLP'yi kimler geliştirildi? NLP yi kim buldu. NLP nerelerde, hangi alanlarda kullanılır? Beyin dili programlaması hakkında bilgi. NLP varsayımları nelerdir? NLP nasıl öğrenilir? Sinir Dili Programlaması veya NLP'nin kapsamı nedir? NLP ne öğretir? Ücretsiz NLP eğitimi. NLP Tarihi. Hangi nlp? NLP ne demek? NLP Uzmanı kimdir? NLP neyi öğretiyor?

NLP Academy Turkey

Çankaya - Ankara

Yakında yeni merkezimizde...

Site Kullanım Koşulları

NLPAT İletişim

WhatsApp: Mesaj yaz

İletişim Formu: Mesaj yaz

Telefon: +90 (544) 299 90 40