NLP Nedir?

Nörolinguistik Programlama hakkında...

  • NLP nedir?
  • NLP harflerin anlamı.
  • NLP için kısa tanımlamalar.
  • NLP neyi araştırıyor?
  • NLP hangi ihtiyaçtan doğdu?
  • NLP'yi kimler geliştirildi?
  • NLP nerelerde kullanılır?
  • NLP varsayımları nelerdir?
  • NLP nasıl öğrenilir?
  • NLP'nin kapsamı nedir?

Neuro Linguistic Programming

Nörolinguistik Programlama
Beyin Dil Programlaması

NLP nedir ?

NLP, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.  NLP, Türkiye'de "Nörolinguistik Programlama", "Sinir Dili Programlama" veya "Beyin Dil Programlaması" kavramları altında tanınmaktadır.

NLP, başarılı davranış kalıplarını inceler. Başarının bilinç dışı doğasını, yapısını, yasalarını anlamaya ve başkalarına aktarmaya çalışır. Buna NLP de modelleme denir.

NLP, insan zihnin doğası ve iletişim süreçleri konusunda uzmanlaşmış büyük bir bilgi havuzudur. NLP, günlük ve profesyonel yaşam için, uygulanabilir pratik psikolojidir. NLP etkili iletişim bilimidir. NLP kişisel gelişim, mesleki başarı ve profesyonel iletişim için bir anahtar niteliğindedir. NLP insan mühendisliğidir...

Dünya üzerindeki uygulayıcıların modelleme ve geliştirme çalışmaları ile kapsamı her geçen gün daha da büyüyen NLP disiplini, değişim ve gelişim ihtiyacı içerisinde olan kişiler için hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı araçlar bütünüdür.

İnsan potansiyelinin ve iletişim süreçlerinin fark yarattığı birçok alanlarda, NLP araçlarının etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 

NLP harflerinin açılımı nedir ?

Nöro Beyin Sinir
NEURO
BEYİN (Sinir sistemi & Duyularımız)

Neuro ile, algılama ve tepki verme süreci arasında rol oynayan tüm sinir sistemi vurgulanır. Dış dünyaya açılan beş kapı, yani duyularımız üzerinden dünyayı deneyimliyoruz. Görerek, işiterek, hissederek, koklayarak ve tadarak, edindiğimiz bilgiler, elektrokimyasal sinyaller olarak duyularımızın yönetildiği beyine aktarılır. Bu sinyaller, sinir sistemimizin merkezi olan beynimizde işlenir, anlam kazanır ve bize içsel bir deneyim yaşatır. Yaşadığımız bu deneyim doğrultusunda yine sinir sistemimiz üzerinde dış dünyaya bazı tepkiler veririz.

Linguistic Dil Düşünce
LINGUISTIC
DİL (Düşüncenin yapı taşları ve iletişim)

Linguistic ile, dilin iki farklı kullanım alanı vurgulanır. NLP kelimeler, ses tonu ve beden dili gibi sözlü ve sözsüz iletişim sinyallerinin haberleşme üzerindeki etkisini ve nasıl geliştirilebileceğini araştır. Ancak dil sadece başkalarıyla haberleşmemizle ilgili değildir. Dilin bir diğer kullanım alanı kendi iç haberleşmemiz, yani düşünme ile ilgilidir. İnsanlar yaşam deneyimlerini zihinlerine kodlarken, düşünürken, deneyim yaşarken farkında olmadan dil yetisini içten kullanırlar. NLP, kendi iç dünyamızdaki veri akışını nasıl organize ettiğimizle de ilgilenir. 

Programming Programlama
PROGRAMMING
PROGRAMLAMA (Yeniden düzenleme)

Programming ile, bilinçli olarak bir hedef doğrultusunda, duygu, düşünce ve davranışlar üzerinde bir değişikliğe gidilmesi süreci vurgulanır. NLP, yüksek performans stratejilerinin modellenmesi neticesinde geliştirilmiş bilgi, yöntem ve araçlar topluluğudur. NLP, bünyesindeki kolaylaştırıcı araç ve yöntemler yardımıyla, insanların arzu ettikleri değişim süreçlerini hızlandırır. NLP, insanların hedefleri doğrultusunda değişmek ve gelişmek için kendine özgü içsel kaynakları olduğunu var sayar, bunların keşif edilmesinde ve geliştirilmesinde rol oynar.

NLP için kısa tanımlamalar

NLP, beyin kullanma kılavuzudur

NLP, beyin için bir kullanım kılavuzudur. Başarılı sonuçlar ortaya çıkartmak için zihnimizi nasıl etkili biçimde kullanabileceğimizi öğretir.

NLP, insan mühendisliğidir

NLP, öznel deneyimin yapısını ve kullandığımız dilin, düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız üzerindeki etkisini araştırır.

NLP, performans modellemesidir

NLP, başarılı düşünce ve davranış kalıplarını araştıran, modelleyen ve başkalarının kullanımına sunan bir hızlı öğrenme stratejisidir.

NLP bir araç kutusudur

NLP, zihinsel deneyimlerimizi ve tepkilerimizi, amaçlarımız doğrultusunda değiştirebilmemize yardım eden araçlar bütünüdür.

NLP nedir, neyi araştırıyor?

      NLP - Beyin Dili Programlaması

NLP neyi araştırıyor?

Benzer dış koşullar yaşamalarına rağmen neden insanların tepkileri birbirinden farklılık gösteriyor ? NLP tepkilerimizin, önemli ölçüde yaşadığımız öznel deneyimin yapısından kaynaklandığını ileri sürer. Algı filtrelerinden geriye kalan, dünya hakkında sahip olduğumuz bilgilerin toplamı ve bu bilgileri kullanma biçimimiz NLP'de HARİTA veya zihinsel yazılım olarak tanımlanır.

Temel NLP varsayımlarından birinde bu durum şöyle ifade edilir: "İnsanlar tepkilerini bireysel haritalarına göre düzenlemektedir".

NLP öznel deneyimin yapısını (zihin haritasını) araştır, fark yaratan detayları bulmaya çalışır, modeller ve başkalarına öğretir... Bu doğrultuda NLP, insanların çevrelerini nasıl algıladığını, kendi iç dünyaları veya başkalarıyla nasıl iletişim kurduklarını, içsel veya dışsal tepki seçeneklerinin nasıl geliştirilebileceğini araştırır. Dil, düşünce, duygu ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar, NLP'nin temelini oluşturur.
NLP'de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların yöntem ve stratejileri üzerinde yoğunlaşmıştır. 

NLP Beyin Sinir Dili Programlaması

NLP - Beyin Dili Programlaması

NLP hangi ihtiyaçtan doğdu?

Başarıyı yaratan detaylar her zaman çok belirgin olmayabilir. Başarılı insanların kendileri dahi, bunu tam olarak nasıl yaptıklarını, fark yaratan detayların neler olduğunu bilemeyebilirler... Bu insanlara: "Başarın tesadüfen ortaya çıkıyor olmaz. İşin püf noktası nedir? Başarılı olmak için hangi sırayla, tam olarak ne veya nasıl yapıyorsun?" gibi sorular sorulduğunda, genelde "işimi severek yapıyorum..." gibi yüzeysel cevaplar verdiklerini duyabilirsiniz... Bu cevaplar, başarının arkasında gizlenen karmaşık stratejileri, ölçüleri veya püf noktalarını anlamak için yeterli olmayabiliyor.

Başarı, çoğu zaman ustalık evresinde, yani genelde biz otomatik pilottayken ortaya çıkar. Yıllardır ustaca araba kullanan birini düşünün... Güvenli bir sürüş veya lezzetli bir yemek gibi başarılı sonuçların ortaya çıkabilmesinde birçok küçük detay, büyük rol oynayabilir. Bu detayların uygulanışı ilk başta çok fazla dikkat ve farkındalık gerektirir. Bir süre sonra tüm performansı, insanların zihinlerinde gelişen nöral ağlar devralır. Bu sayede bir yandan otomatik olarak performans yaratmaya devam ederken diğer taraftan bilinçli dikkatimizi özgürce başka şeylere yöneltebiliriz. Fark yaratan stratejiler böylece zaman içerisinde farkında olmadığımız bilinç dışı becerilere dönüşürler.

NLP başarının bilinç dışı doğasını anlama ihtiyacından doğmuştur. Kişi ve kuruluşların başarılı olmasını sağlayan, otomatikleşmiş, bilinçdışı yöntem ve stratejilerin araştırılmasına, bilinçli hale geliştirilmesine ve başkalarına aktarılma sürecine NLP'de "Modelleme" denir. Modelleme, bir hızlandırılmış öğrenme (Accelerated Learning) metodolojisidir.

NLP Kurucuları John Grinder Richard Bandler

Modellenen hekimler

NLP'yi kimler geliştirildi?

Dilbilimci Prof. John Grinder ile Psikolog Dr. Richard Bandler tarafından yetmişli yılların sonlarında, Amerika da geliştirilmiş bir model, disiplin ve metodolojidir. John Grinder ve Richard Bandler, araştırmalarına modern hipnoterapi dünyasının babası kabul edilen H.Milton Erickson, aile terapisinin annesi kabul edilen Virginia Satir ve Gestalt Terapisinin kurucusu olan Fritz Perls gibi dünyaca ünlü kişileri mercek altına alarak başlarlar. "Bu insanlar nasıl bu kadar başarılı sonuçlar elde edebiliyorlar ?" sorusu üzerinde durarak, farkı yaratan en önemli etkenleri bir araya getirip sadeleştirdikten sonra, başkalarına da öğretebilmek amacıyla bir model haline getirmişlerdir.
 
Usta iletişimcilerin davranış kalıplarını modelleyen R.Bandler ve J.Grinder, daha sonra seminerlerinde NLP adını verdikleri bu öğretileri, davranış bilimleri alanında okuyan öğrencilerine aktarmaya başlamışlardır. NLP modeli ile kendi hasta ve danışanları üzerinde çalışmaya başlayan bu öğrencilerin daha hızlı ve etkili sonuçlar almaya başlaması üzerine NLP kısa sürede popüler hale gelerek tüm Dünya'da tanınmaya ve başka uygulayıcılar tarafından da geliştirilmeye başlanır.

Frank Pucelik, Robert Dilts, L.Cameron Bandler, Michael Hall, Tad James, J.Woodsmal, Steve & Connirae Andreas, David Gordon, Robert Mc Donald, Antony Robbins ve binlerce diğer geliştiricinin katkılarıyla NLP, bugünkü kapsamına kavuşarak tüm Dünyada milyonlarca kişi tarafından uygulanan bir disipline dönüşmüştür. 

Beyin Dil Programlaması

NLP hakkında daha fazla bilgi...
NLP nerede kullanılır? Kullanım alanları
NLP nerede kullanılır?
NLP kullanım alanları

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen muazzam bilgi havuzu, teknik ve yöntemler, günümüzde kişisel gelişim, yönetim, insan kaynakları, eğitim, siyaset, sağlık, aile, satış, koçluk, danışmanlık, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede, hedeflere odaklanma, çözüm bulma süreçleri, yaratıcılık, sanat ve spor gibi yüksek performans gerektiren alanlarda, yıllardır başarıyla kullanılmaktadır. İnsan potansiyelinin ve iletişim süreçlerinin fark yarattığı tüm mesleklerde NLP, daha hızlı ve başarılı sonuçlar almanıza yardımcı olabilir.

NLP varsayımları ön kabulleri
NLP varsayımları nedir?
NLP ön kabulleri

NLP uygulayıcıları, özellikle insan potansiyeli ile çalışırken, birtakım ilkeleri baştan doğru kabul ederler (varsayarlar). Bu varsayımlar tartışılmaz, evrensel gerçekler, ya da kesin doğrular değildir. Amaç, etkin iletişim, gelişim ve değişim süreçlerine uygun bir zemin sağlayan bu varsayımların doğruluğundan yola çıkarak, dünyayı algılama, yorumlama ve tepki verme seçeneklerimizi geliştirmektir. NLP varsayımlarını, insan potansiyeli ile çalışırken, size fayda sağlayacak olan temel tutumlar olarak düşünebilirsiniz.

NLP Nasıl Öğrenilir?

NLP eğitim sürecinin 3 temel basamağı...
NLP Practitioner Eğitimi
NLP Practitioner Training
NLP Pratisyen Uygulayıcı Eğitimi

NLP konusunda yeniyseniz ve Türkiye'de uluslararası yüksek standartlarda bir NLP eğitimi almaya karar verdiyseniz, "NLP Uygulayıcısı" eğitim programımıza katılarak NLP dünyasını keşfetmeye başlayabilirsiniz. Practitioner eğitimi, üç ana basamaktan oluşan NLP eğitim sürecinin ilk ve temel aşamasıdır.

NLP Master Practitioner Eğitimi
NLP Master Practitioner Training
NLP Uzman Uygulayıcı Eğitimi

Uluslararası standartlarda bir "NLP Uygulayıcısı" eğitiminden mezun olduğunuzu belgeleyebiliyor ve "Uzman NLP Uygulayıcı" olma yolunda ilerlemek istiyorsanız, NLP Master Practitioner'a başvurabilirsiniz. NLP 'nin profesyonel ve özel alanlardaki kullanımına yönelik İleri düzey NLP eğitimidir.

NLP Trainer Eğitimi
NLP Trainer Training
NLP Eğiticinin Eğitimi

NLP alanındaki uzmanlığınızı uluslararası geçerli bir sertifika ile belgelendirebiliyor ve "NLP Uzmanı ve Eğitimcisi" olarak mesleki kariyer yapmak istiyorsanız NLP Trainer Training programına başvurabilirsiniz. Bu eğitimde, NLP becerilerinin sahnede aktarımı için gerekli formasyon ile donatılırsınız.

NLP Eğitimi Basamakları


Temel olarak 3 basamaklı bir NLP uzmanlaşma sürecimiz bulunmaktadır.
NLP konusunda daha önce eğitim almadıysanız birinci basamak olan “NLP Practitioner” eğitim programından başlamanız uygundur. "Practitioner" eğitimi toplam 7 hafta sonunda örgün eğitim şeklinde gerçekleştiriliyor ve 134 saatlik bir kapsamı var. Eğitimler birer hafta ara ile 14 günde bir hafta sonu şeklinde organize ediliyor. Birinci basamak olan bu NLP eğitimlerimize bireysel gelişim amaçlı veya koçluk, eğitim, terapi, yönetim, satış ve benzeri insan odaklı mesleklerde daha başarılı sonuçlar almak maksadıyla katılıyor olabilirsiniz.

Practitioner eğitimini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra uzmanlaşma sürecine yani ikinci basamak olan "NLP Master Practitoner" eğitimine devam edebilirsiniz.
Yine 134 saatlik bir kapsamı bulunan uzmanlık eğitiminde NLP nin biraz daha profesyonel alanlardaki kullanımına ağırlık verilmektedir. 

Başarılı mezuniyetin ardından eğitimin üçüncü basamağı olan eğitmenlik eğitimi yani "NLP Trainer" programına devam edebilirsiniz. 140 saatlik bir kapsamı bulunan NLP Trainer eğitimi sizi NLP eğitimciliği mesleğine hazırlayan bir mesleki gelişim programdır. 

NLP alanında kapsamlı bir uzmanlaşma yolculuğuna hazır değil misiniz?
Belki de yola çıkmadan önce, bizimle ve NLP içerikleri ile tanışmak ve NLP öğrenmenin avantajlarını deneyimlemek için "NLP Giriş" temel beceriler eğitimine katılmak isteyebilirsiniz. "NLP Giriş" eğitim programımızın 2 günlük bir kapsamı bulunur ve (NLP Practitioner) programının ilk 2 günlük konularını (birinci hafta sonunu) kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu Giriş Eğitimi sonrasında, NLP alanında uzmanlaşmayı sürdürmek isteyenler, programın devamı olan "NLP Practitioner" sertifika eğitim programına kayıt yaptırarak, eğitimlerini kaldıkları yerden sürdürebilir.

NLP Eğitim Basamakları

NLP eğitim sürecinin kapsamı nedir?

NLP 'nin kapsamı her geçen gün büyümeye devam ediyor.
NLP ile kitaplardan tanışan birçok kişi, eğitim alarak bu alanda uzmanlaşmaya ve buz dağının ilk başta görünmeyen kısımlarını keşfetmeye başladıklarında, karşılaşmış oldukları kapsam karşısında bazen şaşırabiliyorlar.

Prof. John Grinder ve Dr. Richard Bandler' in olağan üstü başarılı terapi uzmanlarını analiz ederek geliştirmiş oldukları NLP modelinin kapsamı başlangıçta gerçekten de sınırlıydı. Yıllar içerisinde, özellikle psikoloji, sibernetik, nöroloji, filoloji, felsefe ve iletişim bilimi ışığında NLP 'nin kapsamı çok gelişmiştir.

NLP, büyümesine katkı sağlayan onlarca öncü NLP geliştiricisi, yüzlerce bilim insanı ve binlerce NLP uygulayıcısının katkıları sayesinde bugün muazzam bir teknik bilgi havuzuna, metodolojiye, hatta yaşam biçimine dönüşmüştür.

NLP, büyümeye açık bir disiplindir. Pratik her türlü bilgiyi bünyesine dahil edebilen eklektik ve pragmatik bir yapıya sahiptir. Dünya üzerinde bulunan yüz binlerce uygulayıcı tarafından her geçen gün geliştirilmeye devam etmektedir.

Günümüzde NLP, insanın doğasını daha iyi anlamamızı, hızlı ve hedef odaklı gelişimini kolaylaştıran, kişisel veya kurumsal becerilerin geliştirilmesinde kullanılan uzmanlaşmış bilgi havuzu, kolaylaştırıcı yöntemler ve teknik araçlar bütünüdür.

NLP bilgi havuzundan faydalanmak isteyen ve NLP alanında uzmanlaşma yolculuğuna çıkanlar, tüm Dünyada genel olarak 3 farklı eğitim basamağından geçerler. Bu eğitimler sırasıyla NLP Practitioner, NLP Master Practitioner ve NLP Trainer olarak adlandırılır ve yaklaşık olarak 400 saatlik sınıf içi örgün ders içeriği kapsamı bulunur. 

Uluslararası NLP eğitim standartlarına göre belgelendirilebilir teorik ve pratik uzmanlaşma yolculuğunun 1840 saatlik tanımlanmış bir kapsamı (eğitim süreci) bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için bakınız: Uluslararası NLP Sertifika Eğitim Standartları

NLP ile ilgili site üzerinde yapılan diğer aramalar...

Nörolinguistik Programlama, Nöro Linguistik Programlama, Beyin dili programı nedir?  NLP ne işe yarar? NLP nasıl kullanılır? NLP nerede kullanılır? NLP ne için kullanılıyor?  NLP ne anlama geliyor? NLP nin anlamı ne? NLP ne ile ilgili ? NLP nin açılımı ne? NLP ne demek? NLP ne zaman  kuruldu? NLP kimin tarafından kuruldu? NLP nerede kuruldu? NLP yi kim icat etti?  NLP nin faydaları nelerdir?

Tıkla paylaş...

Aradığını bulamadın mı?

Görsel Site Haritamız üzerinden aradığın sayfa ve içeriklere kolayca ulaşabilirsin!

NLP ile ilgili aradıklarınızı kolayca bulun...