NLP Nerede Kullanılır?

NLP kullanım alanları...

  • NLP hangi alanlarda kullanılır?
  • Profesyonel koçlukta NLP.
  • İş dünyasında NLP.
  • Psikoterapide NLP.
  • Kişisel gelişimde NLP.
  • Sağlık hizmetlerinde NLP.
  • Sanat ve yaratıcılıkta NLP.
  • Yetişkin eğitiminde NLP.

NLP hangi alanlarda kullanılır?

NLP hangi alanlarda kullanılır?

NLP ile koçluk...

NLP kullanım alanları.

NLP'yi, yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz, içi faydalı araçlarla dolu bir alet çantası gibi düşünebilirsiniz. NLP, size insanı tanıma, etkili iletişim kurma ve pratik psikoloji becerileri kazandırır. NLP ile insanları daha iyi anlayabilir, etkili iletişim kurmayı öğrenebilirsiniz. NLP, duygu, düşünce ve davranışlar üzerinde, hedefleriniz doğrultusunda hızlı ve etkili dokunuşlar yapabilmenin püf noktalarını öğretir. Bu nedenle, çalışma malzemesi "İnsan", çalışma aracı "Stratejik İletişim" olan tüm meslek uzmanları NLP'den en iyi şekilde faydalanabilir. Profesyonel yaşam koçları, psikologlar, danışmanlar, hekimler, yöneticiler, PDR uzmanları, İK uzmanları, satış profesyonelleri, diyetisyenler, eğitimciler, konuşmacılar, mühendisler, avukatlar... Bireysel ve mesleki gelişimine önem veren herkes NLP'den faydalanabilir. NLP araçlarının etkili bir biçimde kullanabileceği bazı alanlardan örnekler verelim:

Profesyonel koçlukta NLP

NLP ile koçluk...

Profesyonel koçlukta NLP

Ülkemizde de resmi bir meslek olan koçluğun günümüzde yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır. İş dünyası, endüstri, yönetim ve psiko-sosyal alanlarda profesyonel koçluğa duyulan gereksinim her geçen gün artmakta. Birçok profesyonel Koç, kişi, grup ve daha büyük organizasyonları, planlama, kritik dönemleri atlatma, kişisel performansı açığa çıkarma ya da hedeflere ulaşma süreçlerinde destekleyebilmek amacıyla öncelikli olarak kolaylaştırıcı NLP yöntem ve araç repertuvarına başvurur.

Koçluk seanslarında, iyi belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek gerekli olan engeller ortadan kaldırılmaya, ihtiyaç duyulan strateji ve beceriler geliştirilmeye odaklanılır. Profesyonel koçluk sağlıklı bireyler üzerinde uygulanan, terapötik müdahale araçları içermeyen, bireylerin kendi düşünce ve duygularını hedef odaklı yönetebilmesini ve yaşamlarını organize edebilmeleri konusunda destek sağlayan profesyonel bir tutum, değişim ve iletişim modelidir.

NLP, koçluk sürecinin baştan sonra etkili bir biçimde yürütülmesini sağlayabilecek çok güçlü araçlar sunar. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde koçluk alanında kariyer yapmak isteyen kişiler öncelikli olarak NLP becerileri konusuna eğitimden geçirilir. Bu altyapı üzerine ise öğrenilen araçların koçuk mesleğinde nasıl kullanılabileceği ile ilgili modüler koçluk eğitimi sistemine geçilir. 

İş dünyasında NLP

NLP ile mesleki başarı...

İş dünyasında NLP

İş dünyasında temel dinamiklerin oluşumu, sağlıklı iletişim süreçlerinin gelişimine bağlıdır. Karşılıklı iletişim, etkileşim ve güven ortamının yaratılması, hedeflerin iyi düşünülmüş, açık ve ekolojik yani sistem ile uyum içerisinde olması ve esnekliğin geliştirilmesi gibi alanlarda NLP stratejik yaklaşımlar sunar. İş dünyasında her geçen gün giderek önem kazanan bu yaklaşımlar, günümüzde insan kaynakları uzmanları ve şirket içi eğitim personeline teknik ve stratejik destek sağlayan vazgeçilmez bir repertuvar haline geldi.

Herkesin öznel dünyası farklıdır. Farklı uzmanlık alanı, kültür ya da tecrübelerin bir araya geldiği iş ortamlarında bu mozaiğin yapı taşları daha da çeşitlilik kazanıyor. Burada bir araya gelen insanların etkileşiminden bir bütünün oluşması ve tüm farklılıklara rağmen, çalışanların huzurlu bir iş ortamı içerisinde ve ortak amaçlar doğrultusunda verimli bir alışveriş gerçekleştirilebilmeleri, organizasyonun yapısı ve şirket yönetiminin kararlarına bağlı olduğu kadar çalışanlarında iç - dış iletişim kurma becerileriyle de yakından ilgilidir.

İnsan kaynakları yönetimi, günümüzde tüm modern organizasyonlar için vazgeçilmez bir öneme sahip. Birçok yönetici, kurumsal danışman ve insan kaynakları yöneticisi NLP araçlarından faydalanarak, kurumsal yapılanma, takım oluşturma, kalite yönetimi ve vizyon yaratma gibi alanlardaki etkinliğini geliştiriyor. Online ve telefon müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama departmanları ve şikâyet yönetimi alanlarında da NLP her geçen gün daha yoğun kullanım alanı bulmakta.

Psikoterapi ve danışmanlıkta NLP

NLP ile psikoterapi...

Psikoterapi ve danışmanlıkta NLP

Geçtiğimiz 40 sene içerisinde NLP özellikle psiko - sosyal danışmanlık ve terapi hizmeti veren kurumlarda her geçen gün daha da yaygınlaşan uygulama alanları bulmaya başladı. Sağlık alanında NLP kullanımın bu kadar yaygınlaşmasının sebebi, NLP araştırmalarının büyük bir bölümünün, hastalarına kendi istekleri doğrultusunda değişmelerine etkili biçimde yardım edebilen hekim ve psikoterapi uzmanların yöntemleri üzerinde yoğunlaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu araştırmalar başlamadan önce, başarılı hekim ve psikoterapi uzmanlarının kullanmış oldukları etkili dil kalıpları, teknikler ve yöntemler bütünü bilinçdışı bir yeterlilik ya da yetenek olmaktan öteye gidemezken, günümüzde NLP araştırmaları ve modelleme çalışmaları sayesinde bu kalıplar milyonlarca insana ulaştırılabildi.

NLP, bünyesinde terapi süreçlerinde kullanılan ve kalıcı sonuçlar sağlayan birçok teknik ve yöntem ihtiva eder. Tanınmış yöntemlerden biri, kişisel korku ve fobilerden kurtulmada kullanılan NLP Fobi Tekniği dir. Senelerdir süregelen ve belki de yaşamınızı sürekli kısıtlayan (ör. yükseklik ya da uçak korkusu) ve benzeri fobilerden çok kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

Benzeri klinik vakalarda da NLP, kişiye özgü teknik ve dil kalıplarının uygulanmasıyla hızla yardımcı olabiliyor. Oturumlarda, kişinin hedefleri, kendi içsel kaynaklarının gelişimi, belli durumlar karşısında ortaya koyabileceği davranış seçeneklerinin artması üzerinde çalışılır. Tüm değişim süreçlerde birey, dinamik ve karmaşık birçok sistemin bir parçası olarak değerlendirilir ve bu doğrultuda bütünsel, sistemik ve ekolojik bir çözüme yönelik çalışmalar yürütülür. Geliştirilen yeni seçeneklerinin, kişinin içerisinde bulunduğu, aile, iş, inançlar, değerler ve benzeri karmaşık sistemlerle de uyum içerisinde olması amaçlanır. 

Kişisel gelişimde NLP

NLP ile kişisel gelişim...

Kişisel gelişimde NLP

Birçok insan NLP' i kendi kişisel gelişimi için kullanıyor. Sizi kısıtlayan korkuların, alışkanlıkların ve benzeri etkenlerin üstesinden gelip, sizi hedefleriniz doğrultusunda destekleyen yeni davranış seçeneklerinin oluşturulmasında NLP size destek sağlar. NLP 7 den 77 ye tüm yaş gruplarının istifade edebileceği zengin bir araç kutusudur.

NLP'nin temel varsayımları ve özel uygulamaları, geçmişten gelen korkularınızı, kısıtlayıcı inançlarınızı, zarar veren alışkanlıklarınızı değiştirmede size yardımcı olacak etkili çözümler sunarak yaşam enerjinizi yeniden keşfetmenizi yardımcı olur. NLP bu süreci, iletişim kurma, tepki verme ve hissetme seçeneklerinizi zenginleştirerek destekler. Daha fazla seçeneğe sahip insanlar, daha isabetli tercihlerde bulunabilirler. Yaşamınızdan memnun değilseniz, NLP sizlere belki de daha önce üzerinde hiç düşünmediğiniz yeni yaşam alternatifleri sunabilir.

Sağlık hizmetlerinde NLP

NLP ile sağlık...

Sağlık hizmetlerinde NLP

NLP'nin sunmuş olduğu temel varsayımlar, iletişim kalıpları, yöntem ve uygulamaları doktor, hekim, sağlık personeli ve kendi sağlığı ile yakından ilgilenen kişilere faydalı içerikler sunar. Sağlık sektörü hızla gelişmekte. Bu alanda çalışan personelin de tıbbi ya da bakıma yönelik bilgi ve becerilerinin dışında, gelişmeyle birlikte oluşan kör noktaları aydınlatabilecek özel bilgi ve becerilere de sahip olmaları her geçen gün daha büyük önem kazanıyor.

Teknolojinin gelişimi ve şehirleşme ile birlikte sağlık hizmetlerinin de bir nevi makinalaştığı ya da ruhsuzlaştığı yönünde artan eleştiriler, insana özel ilginin yerini, nerdeyse kişisel hiçbir temasın gerçekleşmediği soğuk bir etkileşime bırakması ve alternatif tıbba yönelen insanların artışı, bu alanda meydana gelen boşluğun ve alınması gereken önemlerin habercisidir. İş ilanlarına bakıldığında bu alanlarda göreve alınacak personelden, empati, etkili sunum, müzakere ve benzeri yüksek düzeyde sosyal becerileri beraberinde getirmeleri beklenmekte. Hastalığın tedavi sürecinin ne yönde gelişeceğinin, hasta ile hekim arasında meydana gelen iletişim ve bunun sonucunda oluşan güven ortamıyla da yakından ilişkili olduğu birçok bilimsel araştırma tarafından ispatlanmıştır. Bundan dolayı, NLP sağlık alanında görevli personele de, hastalarıyla veya görevliler ile kooperatif ve uyumlu bir ilişki içerisine girmeyi kolaylaştıracak ve hastalıkların da tedavi sürecini olumlu yönde destekleyecek olan araçlar sunar.

Geçmiş yıllarda, NLP özellikle kişisel sağlığın nasıl korunabileceği, hem bedensel hem de psikolojik bağışıklık sisteminin nasıl desteklenebileceği, derinde yatan bilinçdışı inanç ve yaşanmış travmatik anıların hastalıklarla olan ilişkisi, klinik psikolojik semptomlar, psikoimmunoloji, travmatoloji ve sağlıkla ilgili benzeri alanlarda araştırmalarını yoğunlaştırmıştır. 

Sanat ve yaratıcılıkta NLP

NLP ile yaratıcılık...

Sanat ve yaratıcılıkta NLP

Birçok sanatçı, yazar ve yorumcu, almış oldukları NLP eğitimlerini, sıra dışı düşünmeyi teşvik eden, yaratıcı ruhu kamçılayan özelliğinden dolayı çok değerli buluyorlar. Bu alanda tanınan yaratıcı NLP beyin fırtınası uygulamalarından bir tanesi Robert Dilts tarafından Amerika da geliştirilen ve hedeflerin zihinde tasarlanıp, simülasyon çalışmasının yapılmasını kolaylaştıran NLP Disney Stratejisidir. Bu ve benzeri uygulamalar, belki de eğitim ve şartlanma sürecinde körelmiş olan yaratıcı kaynaklarımızı yeniden keşfetmemizi ve yaşamımıza yansıtmamıza destek olur.

Yaratıcılığı, motivasyonu ve performansımızı engelleyen birçok etken bulunuyor hayatımızda. Enerji tasarruf etmeyi seven beynimiz alışkın olduğu konfor alanında kalmamız doğrultusunda bizi teşvik eder. Sürekli aynı şeyleri tekrar eder dururuz.

Yaşamın beraberinde getirdiği bu rutin, alışkanlıklar, otomatikleşen düşünceler, bastırılmış duygular ve otomatik tepkilerimiz, yaratıcılığımızı elimizden alır, esnekliğimizi kaybetmemize yol açabilir, özgür düşünce, duygu, yaratıcı ilham ve tepki seçeneklerimizi kısıtlayabilir. NLP ile alışkanlıklarınıza meydan okumayı öğrenebilir, sevmediğiniz davranış ve tutumlarınızı değiştirebilir ve yeniden yaratıcı potansiyelinizi keşfederek, enerjinizi yaşamınıza ve sanatınıza yansıtmanıza yardımcı olur.

Eğitim öğretimde NLP

NLP ile eğitim...

Eğitim öğretimde NLP

NLP, çocuk ile veli arasında yapıcı bir iletişim köprüsünün inşa edilebilmesi için gerekli temel malzemeleri sunar. Kendinizi açık bir şekilde ifade edip, çocuğunuza da sizi daha iyi anlayıp tepki göstermesini sağlayacak olan olumlu bir iletişim kurmayı keşfedin. Ör. çocuğunuza YAPMAMASI gereken bir şeyi söyleyin. Mesela, "üstünü kirletmeden yemeğini ye !". Muhtemelen bu söylediğiniz, istenmeyen davranışın meydana gelme olasılığını artıracaktır, çünkü çocuk bu isteği yerine getirebilmek için önce olumsuz yani istenmeyen davranış üzerinde odaklanmak zorundadır. Bu yetmiyormuş gibi bir de tehdit edici bir ses tonu kullandıysanız, çocukta meydana gelen korku ve endişe dolu ruh hali neticesinde yemeğini üstünü batırmadan yemesi gerçekçi bir beklenti dahi olamaz. NLP yardımıyla çocuklarınızla hedef odaklı, etkili, yapıcı ve uyumlu iletişim kurmayı öğrenebilirsiniz.

NLP'nin temel amaçlarından biri de tam öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini ve yeni bilginin daha önce var olan bilgiler ile etkileşimini anlamak. Bu alandaki araştırmalar sayesinde, günümüzde birçok etkili öğrenme ve öğretme stratejisi geliştirilebilmiştir. NLP teknikleri, velilere, antrenörler ya da eğitmenlere, çocuklarının ya da öğrencilerinin daha başarılı sonuçlar almalarını sağlayacak olan metot ve uygulamalar sunar. Bundan dolayı eğitim öğretim alanında çalışan birçok öğretim görevlisi bazı temel NLP aracını, ders metodolojisine ve sınıf yönetimi alanındaki çalışmalarına entegre etmiştir. NLP, gruplarla birlikte çalışan insanların, mesleklerini daha başarılı uygulayabilmelerini sağlayacak olan araçlar sunar.

Takip et!

NLP eğitim ve fırsat duyurularımızı kaçırmayın...

Aradığın sayfa burada!

"NLPAT Site Haritası" üzerinde, aradığın sayfayı veya içerikleri kolayca bulabilirsin. Gitmek istediğin yeri bul, tıkla ve oradasın ;)

NLP site haritası

Ücretsiz NLP Fırsatları

Ücretsiz NLP e-Posta Eğitimi

Her hafta alacağınız bir e-Posta ile, küçük adımlarla NLP dünyası ile tanışacaksınız. Öğreneceğiniz yeni bilgilerle farkındalığınızı arttırabilir, pratik psikoloji ve iletişim becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Ücretsiz NLP Semineri (Webinar):

Ücretsiz online NLP tanıtım seminerine katılarak, NLP hakkında bilgi edinebilir, eğitmenimiz ile tanışabilir ve merak ettiğiniz soruları doğrudan uzmanına yönlendirebilirsiniz.

Ücretsiz NLP Gelişim Çemberi: 

NLPAT mezunu NLP uygulayıcılarının eğitim sonrasında, deneyimlerini paylaşmak, derinleştirmek ve ağ oluşturmak bir araya geldikleri çalışma ve paylaşım toplantılarıdır.

Ücretsiz NLP Arşivi: 

NLP uygulama alanları hakkında bilgi edinmek için NLP basın arşivimizden veya akademik araştırmalarınız için NLP bilimsel araştırmalar arşivimizden faydalanın.