NLP Uzmanlığı Hakkında

Türkiye'de NLP uygulayıcısı olmak...

  • NLP uzmanı kime denir?
  • Nasıl NLP uzmanı olunur?
  • Kimden hizmet almalıyım?
  • NLP uzmanı tedavi eder mi?
  • Kimler NLP eğitimi almalı?
  • NLP ile meslek uygulanabilir?

NLP Uzmanı Kimdir?


NLP veya NLP uzmanlığı ülkemizde çok duyulan bir kavram olsa da, konunun içeriği ve uygulanış biçimi konusunda yeterince bilgi sahibi değiliz (bakınız: Türkiye'de NLP). NLP uzmanı kimdir? Tam olarak ne yapar? Yetkileri nelerdir? Cevapların tam olarak bilinmemesi uygulama sahasında önemli sorunlara yol açabilmektedir.

NLP uzmanı, Neuro Linguistic Programming yani Sinir Dili Programlaması disiplini alanında uzmanlaşmış kişilere denir. "NLP Practitioner" (Türkçesi: NLP Uygulayıcısı), "NLP Master Practitioner" (Türkçesi: NLP Uzmanı) veya "NLP Trainer" (Türkçesi: NLP Uzmanı ve Eğitmeni) olmak, kişinin NLP eğitim seviyesi hakkında bilgi veren tanımlamalardır. Türkiye de NLP uzmanlığı, kendi başına bir meslek unvanı değildir. NLP alanında uzmanlaşan kişiler, bilgilerini kendi mevcut mesleklerinin içerisinde kullanabilirler, yani NLP bünyesindeki etkili iletişim ve insan mühendisliği araçlarını kullanarak daha etkili terapist, öğretmen, danışman, yönetici, reklamcı, siyasetçi, diyetisyen, avukat veya satış danışmanı olabilirler. NLP alanında uzmanlaşıp, gerekli eğitim modüllerini de tamamlayarak, profesyonel koçluk veya NLP eğitmeni olarak görev yapmak da mümkündür...

İlginizi çekebilir: İngiltere de NLP uygulayıcılığı, yayınlanan SOC 3224 [Counsellors]/99 kod numaralı meslek standardı ile, ilave bir meslek eğitimine gerek duyulmaksızın, resmi bir danışmanlık mesleği olarak kabul görür: Bilgi için tıklayınız.. 

Türkiye'de NLP uygulayıcılığı veya uzmanlığı için henüz yayınlanmış bir meslek yeterlilik standardı bulunmadığı için, kendisini genel bir tanımlama olan "Ben NLP uzmanıyım" diye tanıtan kişiye "Uzmanlığınızı tam olarak hangi alanda kullanıyorsunuz? Mesleki ihtisasınız nedir?" diye sormak gereklidir ve yanlış anlaşmaları önleyecektir.


NLP uygulayıcısı veya uzmanı olmak, kişinin NLP eğitim seviyesi hakkında bilgi veren bir ifadedir. Kendi başına "NLP uzmanlığı" kişinin bilgisini hangi alanda ve ne için kullanmış olduğunu tanımlamaz.


Nasıl NLP uzmanı olunur?

NLP alanında uzmanlaşma yolculuğu, uluslararası NLP organizasyonlarının eğitim komisyonları tarafından tanımlanmış bir süreci ve basamakları (seviyeleri) vardır. Her bir seviye, kişinin sahip olduğu asgari bilgi ve tecrübe seviyesi hakkında bilgi verir. Eğitim alınabilecek tanımlanmış basamaklara rağmen, NLP ve benzeri geniş kapsamlı disiplinlerde, teorik olarak uzmanlaşmanın bir sonunun olmadığının hatırlanmasında da fayda vardır. "Ben fizik alanında uzmanlaşmak istiyorum" diyerek yola çıktığımızı düşünelim. 4 yıl lisans 2 yıl da yüksek lisans yapmış olduğumuzu varsayalım. 6 yıl içerisinde uzmanlık yolunda önemli bir yol gitmiş olsak da, geçen zaman içerisinde üretilen yeni bilgi miktarının, birey olarak, öğrenebileceğimiz bilgi miktarından her zaman kat kat daha fazla olduğun bilincinde olup, hangi ilim olursa olsun, "ben oldum demek" yerinde, öğrenmenin ömür boyu süren bir serüven olduğunu unutmamalıyız. Bize göre iyi bir uzman, hem birikiminin, hem daha öğrenebileceklerinin var olduğunun farkında olan ve gelişim yolculuğunda merakını hiç kaybetmeyen kişidir. 

NLP alanında herkes ihtiyaç duyduğu seviyede uzmanlaşarak, öğrendiklerini özel veya meslek hayatında kullanabilir. NLP alanında uzmanlaşabilmek için belli bir bölümden mezun olunması koşulu yoktur. Bu nedenle NLP uzmanı olmak, kişinin akademik eğitim geçmişi hakkında bilgi vermez ve uzmanlığını hangi alanda uyguluyor olduğunu yani mesleğini tanımlamaz. NLP uzmanınız bir hekim, öğretmen veya mühendis olabilir...

NLP organizasyonları tarafından tanımlanan NLP eğitim süreci, basamakları ve standartları için "NLP Curricula" veya "NLP Curriculum" ifadelerini aratabilirsiniz. NLP uzmanlaşma yolcuğu hakkında fikir vermesi, bir kaç organizasyonun eğitim standartları dokümanlarına sitemiz üzerinden de ulaşabilirsiniz... Detaylı bilgi için: NLP eğitim standartları NLP Curricula.


NLP alanında herkes ihtiyaç duyduğu seviyede uzmanlaşarak, öğrendiklerini özel veya meslek hayatında kullanabilir.


Hangi NLP uzmanı?

Bir NLP uzmanından hizmet almaya ihtiyacınız varsa, ilk önce alacağınız hizmetin türünü net olarak tanımlayınız. Terapiye mi ihtiyacınız var, ilişki veya performans koçluğuna mı? Sağlıklı beslenme, olumsuz alışkanlıkları bırakma, spor koçuna veya NLP alanında eğitim almaya mı ihtiyacınız var...? İhtiyacınızı netleştirdikten sonra, doğru kişiyle çalıştığınıza emin olabilmek için, iki konuda sorgulama yapmanızı öneririz.
Birincisi: Hizmet alacağınız kişinin mesleki yeterliliği bulunuyor mu? Örneğin terapi konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, uzmanınızın aynı zaman bir hekimlik ihtisasının olmasına dikkat edebilirsiniz. NLP tahsilinden bağımsız olarak, size sunacağı hizmet ile ilgili meslek tahsilini, ehliyetini ve tecrübesini sorgulayınız.
İkincisi: NLP eğitim ve tecrübe seviyesi hakkında bilgi edinin. Kişinin bağlı bulunduğu NLP organizasyonu üzerinden yetkinliklerini ve sertifika derecesini sorgulayabilirsiniz. Kişinin NLP uzmanlığını teyit edebilecek, kayıtlı göründüğü bir NLP organizasyonu bulunmuyorsa, kişinin uzmanlık unvanını neye dayanarak kullandığını mutlaka sorgulayın. Mesleki uzmanlık ve NLP uzmanlığı bir araya geldiğinde, alacağınız hizmetten yüksek ihtimalle memnun kalacağınıza inanıyoruz.


Mesleki uzmanlık ve NLP uzmanlığı bir araya geldiğinde, ortaya etkili sonuçlar çıkar...


NLP uzmanı tedavi uygular mı?

Kısa cevap: Tıbbi (klinik) ihtisası bulunuyorsa evet. Yoksa hayır.
Uzun cevap: NLP eğitimleri, hem özel hayatta hem de insan potansiyelinin ve iletişim süreçlerinin önemli rol oynadığı mesleklerde kullanılabilen çok değerli bilgi ve beceriler aktarır. NLP 'yi, içerisinde birçok faydalı bilgi, metot ve kolaylaştırıcı bulunan bir araç kutusuna benzetiliriz. Birçok farklı disiplin, bilim ve uzmanlık alanından bir araya getirilmiş kapsamlı bir bilgi havuzudur. NLP bilgi havuzunun içerisinde bulunan bu araçlardan bazıları, psikoterapi alanında olağanüstü başarılı sonuçlar alabilen uzmanlarının gözlemlenmesi (modellenmesi) sonucunda geliştirilmiş ve eğitimlerde aktarılmaya başlanmıştır. Bu nedenle, NLP eğitimi aldığınızda, terapide kullanılan bazı teknikler de öğrenmiş olursunuz. Bir tıp hekimi öğrenmiş olduğu bu teknikleri, hastalarını tedavi etme sürecinde etkili biçimde kullanabilir. Ancak tek başına NLP eğitimi almak, eğer tıp fakültesinden mezun değilseniz, sizi hekim yapmaz, hasta görme veya tedavi etme yetkisi kazandırmaz.

NLP konusunda eğitim alan kişiler, mesleklerinde NLP uygularken, bulundukları ülkenin yasalarını ve uygulamış oldukları mesleğin profesyonel ve etik gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Hekim olmayan NLP uzmanlarının, "Biliç Altı Tedavisi" , "Hipnozla Tedavi", veya "Fobi Tedavisi" gibi kavramlar kullanmaları doğru değildir. Uluslararası NLP eğitim standartlara uygun ve tecrübeli bir enstitüde yetişmiş olan her "NLP Uzmanı", tedavi ehliyeti bulunmuyorsa, hastalığı için kendisine başvuran müşterilerini, ilk önce bir hekime yönlendirmesi gerektiğinin bilincindedir.

Benzer şekilde, ülkemizdeki lisans mezunu psikologların da teşhis koyma veya tedavi yetkisinin olmadığı, toplum tarafından iyi bilinmemektedir. Türkiye'deki mevzuat gereği, ruh sağlığı ile ilgili teşhis ve tedavi yetkisi, sadece tıp hekimlerine (Psikiyatr) veya klinik alanda yüksek lisans yapmış ve psikoterapi eğitimi almış, klinik psikologlara verilmiştir. 

Umarız gelecekte herkes alanında uzmanlaştığı işi yapar ve başkasının alanına müdahale etmez, birbirini tanır ve işbirliği içinde olur. Böyle bir gelecekte, nasıl ki, tıp eğitimi olmayan bir yaşam koçu, bazı müşterilerini sorumluluk gereği bir hekime yönlendirebilirse, aynı zamanda bir tıp hekimi de, kendisine yardım için başvuran bazı mutsuz kişilere depresyon tanısı koymadan, "Sağlığınızda önemli bir sorun görünmüyor. Ben yaşamınızın kontrolünü yeniden elinize alabilmeniz için size profesyonel yaşam koçluğu almanızı öneriyorum" diyerek ilgili uzmana yönlendirebilmelidir. NLP Academy Turkey olarak böyle bir gelecekte buluşmak için, tüm meslek gruplarından NLP eğitimlerimize katılım sağlayan öğrencilerimizi iyi yetiştirmekte kendimizi sorumlu görüyoruz.

İlginizi çekebilir: Avusturya Sağlık Bakanlığının (BMGF-93500/0002-1/7/2007) sayılı kararı ile 2007 yılından itibaren, Avusturya genelinde NLP nin resmi bir danışmanlık ve tedavi yöntemi olarak kabul görmesi, danışmanlık veya tedavi masraflarının sağlık sigortaları tarafından karşılanması onaylamıştır. Birçok Avrupa ve Amerikan üniversitesinde ders olarak okutulan NLP yöntemleri, Türkiye resmi makamları tarafından henüz yeterince tanınmıyor... NLP 'nin ülkemizdeki resmi tanınırlığı, sağlıklı ve bilimsel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, Avusturya 'daki uygulamanın, tüm Avrupa ülkelerini kapsaması doğrultusunda yasa çıkartılmasını destekleyen ve bu yönde görüş bildiren uzmanların bilirkişi raporlarını sizin için bir araya getirdik. Uzman Raporlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız...


NLP konusunda eğitim alan kişiler, NLP uygularken, bulundukları ülkenin yasalarını ve uygulamış oldukları mesleğin profesyonel ve etik gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.


Kimler NLP alanında uzmanlaşmalı?

NLP eğitimlerinden herkes ve tüm meslek grupları yararlanabilir. NLP eğitimi alan bir tıp hekimi, NLP öğretisi ve tekniklerini rahatlıkla hastaları üzerinde kullanarak, tedavi sürecini olumlu yönde destekleyebilir. NLP eğitimi alan bir öğretmen, sınıfta öğrencilerine daha etkili bir öğrenme deneyimi yaşatabilir. NLP eğitimi alan profesyonel bir koç veya satıcı, müşterisine çok daha etkili bir hizmet sunarak, yaptığı işteki başarısını önemli ölçüde arttırabilir. NLP eğitimi alan bir yönetici veya insan kaynakları uzmanı, ekibini çok daha etkili biçimde motive edebilir, gelişimini destekleyebilir veya değerlendirebilir...

NLP 'nin yaklaşık 40 yıldır uygulandığı birçok Avrupa ülkesinde, koçluk, psikoterapi, eğitim gibi insan odaklı çalışan bazı meslek grupları, NLP 'nin kendi meslekleri içerisindeki kullanımını yaygınlaştırmak ve uzmanlaşmak üzere mesleki alt gruplar ve spesifik mesleklere yönelik NLP toplulukları oluşturmayı başarabilmişlerdir. Örnek olarak https://www.nlpaed.de sayfasını inceleyebileceğiniz "Pedagojide NLP Birliği", NLP eğtimi almış olan öğretmenler tarafından, öğretimde, sınıf içerisindeki NLP 'nin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. Başka bir örnek, Avrupa 'daki tıp hekimlerinin NLP 'nin tedavideki kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş oldukları Avrupa NLP Terapi Birliği EANLPt'dir :  Web sayfası https://www.eanlpt.org/

Herhangi bir mesleki uzmanlığınız olmadan da NLP eğitiminde yüksek düzeyde faydalanabilirsiniz. Eğitimlerde aktarılan ve daha çok mesleki alanlarda kullanılan bazı konular, mesela bazı terapötik teknikler, terapi bağlamının dışında, mesela profesyonel iletişim, kişisel gelişim veya sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla da kullanılabilmektedir. Örneğin hipnotik dilin özellikleri ve kullanımı, NLP eğitim konularından bir tanesidir. Öğretilen bu konu terapi bağlamında kullanılabileceği gibi, terapi ile ilgisi olmayan eğitim, etkili iletişim, siyaset, reklamcılık veya satış gibi alanlarda da kullanılabilmektedir. Doğru olan, herkesin NLP 'yi kendi mesleki uzmanlık alanın sınır veya kuralları çerçevesinde veya sadece kendi kişisel gelişimi için kullanmasıdır.


Doğru olan, herkesin NLP 'yi kendi mesleki uzmanlık alanın sınır ve kuralları çerçevesinde veya bireysel gelişimi için kullanmasıdır.


NLP öğrenerek hangi mesleklere geçiş yapılabilir?

İlk önce, NLP nin insan odaklı tüm mesleklerin içerisinde, zaten etkili biçimde kullanılabileceği anlaşılmalıdır. Bazıları, NLP araçlarını kendi mevcut mesleklerinin içerisinde kullanabilmek için, bazıları ise özel hayatlarında kullanabilmek amacıyla eğitime katılırlar. Bir diğer grup katılımcı ise, NLP alanında mesleki kariyere odaklanır. Bu kişiler NLP eğitim sisteminin üçüncü basamağına devam ederek "NLP Trainer" yani NLP eğitmenlik mesleğine veya eğitimlerine bir koçluk modülü ilave ederek, profesyonel koçluk veya koçluk eğitmenliği mesleklerine geçiş yapabilirler. Özellikle profesyonel koçluk mesleğinde, NLP eğitimlerimizde öğretilen araçların çoğu doğrudan kullanılabilmektedir.

NLPAT İnsan Kaynakları

NLPAT hizmet değişim programımız hakkında bilgi alın: NLPAT Çözüm Ortaklığı

NLP Rehberi

Benim için doğru olan NLP eğitme nasıl karar verebilirim? İhtiyacım olan bilgiler burada.

Türkiye'de NLP

Türkiye'de az tanınan NLP hakkında bilinmesi gerekenler burada. Türkiye 'de NLP.

NLP Standartları Nelerdir?

Aldığınız eğitim uluslararası NLP eğitim standartlarını karşılıyor mu? Öğrenin...

NLP Academy Turkey

NLP Eğitim & Araştırma Enstitüsü

Ofis Telefon:

0 (312) 468 00 77

İletişim Formu:

Mesaj Gönder

Haberleşmek kolay ;)

WhatsApp

Mesaj Gönder

Telegram

Mesaj Gönder

Ofis Cep

NLPat Cep'i Ara

E-Posta:

bilgi@nlpat.com

Kurumsal NLP Eğitim Referanslarımız