NLP Master Eğitimi

NLP Uzman Uygulayıcı Eğitimi

 • NLP Master eğitimi nedir?
 • NLP eğitimi ne işime yarar?
 • NLP uzmanlığı kime önerilir?
 • NLP Master katılım koşulları?
 • Programdan sorumlu eğitmen. 
 • NLP uzmanlık eğitimi içerikleri.
 • NLP uzmanlık eğitimi ücretleri.
 • NLP Master sertifika geçerliliği.

NLP Master Practitioner Eğitimi

NLP Uzman Uygulayıcısı Sertifika Eğitim Programı

NLP Master Practitioner eğitimi nedir?

NLP Master Practitioner sertifika eğitim programı, üç ana basamaktan oluşan profesyonel NLP eğitiminin ikinci ve uzmanlık aşamasıdır. NLP Master Practitioner sertifika eğitim programının temel amacı, şimdiye kadar öğrenilmiş olan NLP bilgi ve tekniklerinin eğitime katılanlar tarafından pekiştirilmesi ve bu temel üstüne yeni öğrenilen teknikler ile kişilerin NLP araç çantasının daha da geliştirilmesidir. NLP Master Practitioner eğitiminden mezun olanlar, genel kullanımdaki bütün NLP tekniklerini tanırlar.

Şöyle bir benzetme yapabiliriz: Birinci basamak "NLP Practitioner" eğitiminde, bir alanı birçok yerinden birer metre kazıdık ve saha hakkında genel bir bilgi sahibi olduk. İkinci basamak "NLP Master Practitioner" eğitiminde, saha keşif çalışmalarımızı daha da genişleyecek, üstelik bizi daha çok ilgilendiren bazı özel alanlarda iyice derinlere inerek, birlikte bir uzmanlaşma süreci deneyimliyoruz.

Katılımcılar ilgi alanları veya mesleki uzmanlıkları doğrultusunda seçmiş oldukları özel bir konuda NLP tabanlı bir proje (saha) çalışması yürüterek, artan bilgi ve becerilerini yaşamlarındaki özel veya mesleki alanlara uyarlamaya, transfer etmeye teşvik edilirler. Bu proje çalışmaları sayesinde katılımcılar kendi özel ilgi alanlarında NLP'nin nasıl uygulanabileceği ile ilgili derinlemesine bilgi edinme ve tecrübe toplama fırsatı bulurlar. Sahada yürütülen proje çalışmaları, ders harici süpervizyon oturumları ile desteklenir. Eğitim sonunda, farklı alanlarda yürütülmüş olan proje çalışmalarının bir araya getirilmesiyle, NLP içeriklerinin gerçek yaşama nasıl transfer edilebileceği ile ilgili zengin bir örneklem elde edilmiş olunur.

Uluslararası NLP eğitim organizasyonları tarafından belirlenen NLP eğitim müfredatları ile tam uyumlu olan yoğun uygulamalı "NLP Master Practitioner" eğitim programımız yoğunluğu azaltılmış sınıf ortamında, örgün eğitim şeklinde 7 hafta sonunda gerçekleştiriliyor ve  toplam 134 saatlik bir kapsamı bulunuyor. Eğitimler birer hafta ara ile 14 günde bir hafta sonu şeklinde organize ediliyor.

NLP Master Practitioner Uzmanlık Sertifika Eğitimi
NLP Master Uzmanlık Eğitimi
NLP Master Practitioner kazanımları

NLP Master Practitioner sertifika eğitiminde, dünyaca ünlü terapistlerin, seanslarında kullanmış oldukları stratejik iletişim tabanlı teknikleri, günlük ve profesyonel hedefleriniz için nasıl kullanabileceğinizi öğrenirsiniz.

Katılımcılar bu eğitimde özel veya mesleki hedefleri doğrultusunda öğrenmiş oldukları NLP teknikleri arasında ustaca geçişler yapabilmeyi, teknikleri birbiriyle kombine etmeyi, sistem bütünlüğünü dikkate almayı, tamamlayıcı araç ve disiplinlerden faydalanmayı öğrenirler.

NLP Master Practitioner eğitiminde öğreneceğiniz etkili NLP teknikleri ve profesyonel iletişim tabanlı insan mühendisliği araçları, size yaşamınız boyunca eşlik edecek olan faydalı beceriler kazandırır. 

NLP'nin profesyonel alanlardaki kullanımına da ağırlık verilen bu ikinci aşamada, kaldıraç gücü yüksek insan mühendisliği ve iletişim araçları ile donatılırsınız.

NLP Master Practitioner sizi gerçek hayatta uygulanabilir pratik psikoloji ve iletişim becerileri ile donatan kapsamlı bir kişisel ve profesyonel gelişim programıdır. Geliştireceğiniz tüm becerileri, hedeflerinize odaklanmak, mesleğinizde ve özel hayatınızda daha hızlı ve etkili sonuçlar almak için kullanabilirsiniz.

NLP Master Practitioner mezuniyetiniz size uluslararası sahada düzenlenen tüm NLP Trainer eğitimlerine katılım için başvuru hakkı kazandırır.

NLP Master Practitioner sertifika eğitiminde,

 1. İlgi alanınız veya mesleki uzmanlığınız doğrultusunda seçeceğiniz özel bir konuda NLP tabanlı bir proje (saha) çalışması yürüterek, öğrenmiş olduklarınızı doğrudan özel veya mesleki yaşamınıza transfer etmeye teşvik edilirsiniz.
 2. Koçluk, psikoterapi, satış veya benzeri profesyonel iletişim gerektiren alanlarda kullanılan, kaldıraç gücü yüksek insan mühendisliği ve iletişim araçları ile donatılırsınız.
 3. Mesleki alanlarda veya günlük yaşamda, kişiye zarar veren inatçı düşünce kalıpları ve inançlarınıza meydan okumayı öğreneceksiniz.
 4. Kendi iç dünyanızla ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi inanılmaz seviyede pekiştirmeyi öğreneceksiniz.
 5. NLP 'ye özgü tipoloji modelleri sayesinde insan zihninin temel çalışma prensiplerini, kendinizi ve başka insanları daha iyi tanıyacaksınız.
 6. Olumsuz anı ve duyguları dönüştürmek için zihinsel kaynakların nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.  
 7. İnsanları etkileyerek, ikna ederek, profesyonelce arzu edilen sonuca yönlendirmeyi öğreneceksiniz.
 8. Özel ve profesyonel yaşamda uygulanabilir pratik psikoloji ve stratejik iletişim becerilerinizi geliştireceksiniz.
 9. Kişiliğimizin derin katmanları olan aidiyet, inanç ve değerlerle çalışmayı öğreneceksiniz.
 10. Olumsuz alışkanlıklar veya psikosomatik semptomlarla üzerinde çalışırken bilinç dışı zihinden faydalanmayı öğreneceksiniz.  
 11. Profesyonel araçlar yardımıyla hayatınıza, kişisel ve profesyonel hedeflerinize odaklanma ve üzerinde çalışma fırsatı bulacaksınız.
 12. Yaratıcılığınızı kullanma, problem çözme, hedef odaklı düşünme ve duygularınızı kontrol etme becerilerinizi geliştireceksiniz.
 13. İlişki dinamiklerini analiz etmeyi ve yapıcı bir biçimde çözümlemeyi öğreneceksiniz.
 14. Günlük ve profesyonel yaşam da daha etkili sonuçlar almak için stratejik iletişim modelleri ve hipnotik dil kalıplarından istifade etmeyi öğreneceksiniz. 
 15. Birden çok NLP tekniğini eş zamanlı ve iç içe kombine ederek, hibrit çalışmalar yürütmeyi öğreneceksiniz. 

NLP Practitioner eğitimimiz kime

Önerilir <---> Önerilmez
NLP Master Uzmanlık eğitimi kime önerilir
NLP Master eğitimimiz kime önerilir:
NLP Uzmanlık eğitiminden kimler faydalanabilir?

Özellikle işinizde insan potansiyeli ve iletişim süreçleri önemli rol oynuyorsa, koçluk, terapi, eğitim, danışmanlık, yönetim, insan kaynakları, satış ve benzeri insan odaklı mesleki bir kariyer hedefliyorsanız, NLP Master Practitioner eğitiminde öğreneceklerinizden yüksek düzeyde istifade edebilirsiniz.


NLP ve insani bilimler alanında uzmanlaşmak isteyen, insana değer veren, öğrenmeyi veya öğretmeyi seven, gelişmeyi veya başkalarını geliştirmeyi, yardım etmeyi seven kişiler eğitim sürecinden faydalanabilir.

NLP alanında uzmanlaşmayı sürdürmek, profesyonel koçluk veya NLP eğitimcisi olarak mesleki kariyer yolculuğuna devam edenler.

Profesyonel koçlar, hekimler, danışmanlar, idareciler, eğitimciler, konuşmacılar, diyetisyenler, psikologlar, psikoterapistler, insan kaynaklarında görev yapanlar, öğretmenler, psikolojik danışmanlar, avukatlar, satıcılar, girişimciler, sanatçılar...

Sağladığı ileri düzey teknik bilgi birikimi ve beceriler nedeniyle, kişisel ve mesleki gelişimine önem veren herkes, NLP Master Practitioner programından yüksek düzeyde istifade edebilir. 

NLP Master Uzmanlık eğitimi kime önerilmez
NLP Master eğitimimiz kime önerilmez:
NLP Uzmanlık eğitimi kimler için uygun değil?

İnsan sevgisi ve tutku ile aktardığımız NLP disiplini, insanın doğası ile ilgili önemli püf noktaları, stratejik bilgiler ve yüksek düzeyde etkili iletişim teknikleri içerir. NLP, faydalanabileceğiniz büyük bir araç kutusu gibidir. İnsanlar araçları iyi bir amaç için kullanabilecekleri gibi, sadece kendi çıkarları, hatta başkalarına zarar vermek için de kullanabilmektedir. Bu eğitim, başkalarını istekleri dışında manipüle etmek, insani değerleri gözetmeden güç veya kısa yoldan kazanç elde etmek isteyenler için düşünülmemiştir. NLP araçlarının etik olmayan kullanım biçimleri, uzun vadede kişinin kendisine, başkalarına ve NLP profesyonellerinin mesleki itibarına zarar verecektir.

İnsan mühendisliği ve NLP eğitim içerikleri ile ilgilenmiyor, sadece duvara asacak şık bir sertifikaya veya kulağa hoş gelen yeni bir unvana ihtiyacınız varsa bu eğitim size göre değil. Başka kurumlardan daha kolay, kısa sürede ve uygun ücrete hizmet almayı seçebilirsiniz.

NLP, birçok insanın yaşamını olumlu yönde değiştirmiş olan güçlü bir öğretiler bütünüdür. Bununla birlikte, yaşamında değişiklik arzulayan bir kişinin bu değişime hazır ve istekli de olması, kendisini ortaya koyma iradesine sahip olması gerekir. Yaşamıyla ilgili şikayetleri olan, fakat hayatını değiştirmek için herhangi bir sorumluluk almak istemeyen, sadece sihirli bir formüle ihtiyacı olan kişilere bu eğitim programı önerilmez.

NLP Master Practitioner katılım koşulları

NLP Master Practitioner eğitimine katılmak NLPAT, IN, DVNLP, ECNLP, IANLP, ANLP, INLPTA veya diğer uluslararası standartlarda düzenlenmiş bir NLP Practitioner eğitiminden mezun olmayı gerektirir. Lütfen sertifikanızın görüntüsünü bize ulaştırınız. Uluslararası standartlar gözetilmeden düzenlenmiş veya online  eğitim programlarından mezun olmuş katılımcı adayların başvuruları kabul edilmez.

Tecrübelerimiz ne yazık ki, Türkiye'de düzenlenen NLP eğitimlerinin büyük bir çoğunluğunun, uluslararası NLP eğitim standartlarının çok altında kaldığını göstermektedir. Uluslararası eğitim standartlarını karşılamayan bir NLP eğitiminden mezun iseniz eğitiminizi, hizmet aldığınız eski kurumunuzda sürdürmeyi seçebilir veya eğitiminizi uluslararası standartları karşılayan akredite bir eğitim enstitüsünde tekrar baştan almanızı öneririz. Uluslararası NLP Eğitim Standartları konusunda detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız...

Özel durumlarda, NLP Practitioner sertifikası olmayanlarda Master Practitioner eğitimine katılarak eğitim içeriğinden faydalanabilirler, fakat kendilerine Master Practitioner Sertifikası verilmez. Bu özel durum için kayıt öncesi programdan sorumlu eğitmen ile ön görüşme gereklidir.

Sertifika eğitimlerimize katılım için, uygulamalı ders içeriklerini takip edebilecek temel ruhsal ve bedensel sağlığın yerinde olması koşulu vardır. Eğitim, katılımcıların herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını kabul eder. NLP sertifika eğitim programları tıbbi ya da psikolojik terapi yerine geçmez. Psikolojik veya fizyolojik rahatsızlıklarınız için lütfen önce hekiminize başvurunuz. Duyusal bir engeli olan katılımcıların kayıt öncesinde eğitim koordinasyonu ile görüşmeleri gerekmektedir.

Katılımcılar 22 yaşını doldurmuş, en az lisans veya dengi eğitim kurumundan mezun veya yüksek öğrenimine devam ediyor ve herhangi bir yasa dışı örgüt ya da tarikat üyesi olmadıklarını teyit ederler.

Uluslararası NLP eğitim standartları gereğince katılımcıların başarılı mezuniyet için eğitime en az %80 oranında katılmış olma sorumlulukları vardır. Kaçırılan eğitim bölümleri ,aynı şehirde bir sonraki dönem eğitim programında ücret ödemeden tekrarlanabilir.

Uzmanlaşma sürecindeki katılımcılar, eğitmenleri ile birlikte kararlaştırmış oldukları bir proje tez çalışması yürüterek öğrenmiş olduklarını sahada uygulayabiliyor olduklarını ortaya koyarlar. Pratik ve teorik yeterlilik sınaması yerine geçen proje bitirme ödevini eğitim başlangıç tarihinden sonra en geç bir sene içerisinde başarıyla teslim eden katılımcılar, NLP Master Practitioner eğitiminden mezun olup sertifika almaya hak kazanırlar.

Eğitime kayıt yaptıran tüm katılımcılar, öğrenecekleri NLP metodolojisini, mesleklerinde veya özel hayatlarında kullanırken, uygulama yapmış oldukları ülkenin yasalarına bağlı kalacaklarına, NLP öğretisini, icra etmiş oldukları mesleklerinin öngördüğü profesyonel, bilimsel ve etik standartları gözeteceklerini baştan kabul etmiş olurlar.

Eğitim programlarımızda kontenjan sınırlaması olup, yapılacak olan ön kayıt, arzu edilen eğitim döneminde veya eğitim grubunda yer ayırmayı garanti edemez. Talep yoğunluğunda, bir önceki kurdan yüksek başarıyla mezun olmuş NLPAT mezunlarına öncelik tanınır.

NLP Uzmanı Taşkın Köksalan
Eğitmen: Taşkın Köksalan

NLP sertifika eğitimlerimiz, sadece uluslararası akreditasyona sahip, yetkili NLP uzmanları ve alanında uzman konuk eğitmenler tarafından verilmektedir.

Alanında yüksek tahsil görmüş eğitmenlerimiz sizi ihtiyacınız olan pratik ve teorik bilgi ile donatırken, merak ettiğiniz soruların açıkta kalmamasına özen gösterir. Programdan sorumlu eğitmeniniz:

Taşkın Köksalan (NLP Master Trainer)

Diğer eğitimlerden farkı?

Tek fark, benzerliğimizin bulunmaması :) Ayrıntılı bilgi için lütfen buraya tıklayın..

NLP Rehberi

Benim için doğru olan NLP eğitimine nasıl karar verebilirim? İhtiyacım olan bilgiler?

Türkiye'de NLP

Türkiye'de az tanınan NLP hakkında bilinmesi gerekenler burada. Türkiye 'de NLP.

NLP Eğitimleri Nerede?

NLP Ankara - NLP İstanbul - NLP İzmir - NLP Antalya
Ankara da NLP Eğitimi
Ankara NLP Master Eğitimi
Ön Kayıtlar Başladı

İlçe: Çankaya

İstanbul da NLP Eğitimi
İstanbul NLP Master Eğitimi
Ön Kayıtlar Başladı

İlçe: Taxim

NLP İzmir
İzmir NLP Master Eğitimi
Ön Kayıtlar Başladı

İlçe: Alsancak

NLP Antalya NLP Konya NLP Eskişehir NLP Adana
Diğer Şehirler
Birlikte Planlayalım

Tüm Türkiye

NLP Eğitim Takvimi

NLP Practitioner eğitim konuları

NLP eğitimine giriş
İnanç Sistemleri ile Çalışma (Beliefs)
Birçoğumuz yapmış olduğumuz işte başarılı ya da başarız olmamıza neden olan zihinsel dinamiklerin farkında dahi değilizdir. Oysaki başarılı olmak zihnimizin içinde başlar. Bizi başarısızlığa sürükleyen ve sürekli frenleyen zayıflatıcı inançlarda bilinçaltımızda yer alır ve güncel yaşam içerisinde bir görev ya da zorluk ile karşılaştığımızda bunlar kendisini "ben bunun için çok yaşlıyım" ya da "o kadar akıllı ve tecrübeli değilim" vs. gibi sözlerde açığa çıkarıverirler. Zihnimiz içerisindeki inançlar potansiyelimizi sürekli etki altında tutar. Eğitimin bu bölümünde inanç sistemlerinin nasıl oluştuğunu, yaşamımıza etkilerini ve nasıl değiştirilebileceklerini öğrenin. Yaşamınızda sizi hedefleriniz doğrultusunda destekleyen inanç sistemleri edinin. 

Alt başlıklar:
İnanç sistemlerinin yapısı ve oluşum süreci.
> İnançların algı ve fizyoloji üzerindeki etkisi.
> Değişime direnç gösteren inançlar.
> İnanç sistemleri analiz ve değişim teknikleri.
> İnanç sistemlerinin sorgulanması.
> İnanç Değişim Döngüsü çalışması.
> Dickens kalıbının kullanımı.

NLP ile algıda keskinlik ve kalibrasyon
İleri NLP Zaman Çizgisi Çalışmaları (Timeline 2)
Zamanın ve yaşam tecrübelerimizin beynimiz tarafından öznel olarak nasıl kodlandığını ve bu prensipten nasıl faydalanabileceğinizi ile ilgili bilgilerimiz derinleştiriyoruz. Bu derste zaman çizisi çalışmalarının özel kullanım alanlarını keşfediyoruz. NLP zaman çizgisi uygulamalarının, günümüzde koçluk, terapi, danışmanlık, iletişim veya sunum gibi birçok alanda etkili kullanımı söz konusudur. 

Alt başlıklar:
Zaman çizgisinde olumsuz anılarla çalışma
> Travmatik hafıza modeli
> Geçmişe gönderilen kaynakların kullanımı
> Zaman çizgisinin yeniden işlenmesi (Reimprint)
> Sistem dizilim çalışmalarının entegrasyonu

NLP stratejik iletişim becerileri
İleri Mantık Düzeyleri Çalışmaları (Neuro Logical Levels 2)
Hedeflerin bütünsel tasarlaması, değişim süreçlerini yönetmede ve stratejik iletişim gibi alanlarda başarıyla kullanılabilen "Mantık Düzeyleri Modeli" yaratıcısı Robert Dilts'e "Yaşam Boyu Onur" ödülü kazandırmıştır. Bu derste, insanın doğasını daha iyi anlayacak, değişime direnç gösteren dinamiklerin nedenlerini ve kaldıraç gücü prensibinden nasıl faydalanabileceğinizi öğreneceksiniz. Mantık Düzeyleri Modelini yardımıyla kendinizi daha iyi tanıyabilir ve içsel tutarlılık geliştirmeyi öğrenebilirsiniz. Kişisel gelişim, değişim, terapi, stratejik iletişim, yönetim ve hedef planlaması gibi alanlarda daha başarılı sonuçlar elde etmenk için kullanabileceğiniz Neuro Logical Levels modeli ile yapabilecekleriniz hayal gücünüzle sınırlıdır.

Alt başlıklar:
Mantık Düzeyleri Modeli ve düzeyler arası etkileşim
> Dile yansıyan belirtiler ve modelin stratejik iletişimde kullanımı
> Mantık Düzeyleri Modeli ile hibrit hedef çalışmaları
> Mantık Düzeyleri Modeli ile kişisel veya kurumsal gelişim
> Modeli ile ilişki koçluğu (Perceptual Positions 2)
> Mantık Düzeyleri Modeli ile içsel tutarlılık geliştirme
> Model yardımıyla kaynak geliştirme ve sorun çözme

NLP temsil sistemleri duyuların dili VAKOG
NLP Ağız Çabukluğu Dil Kalıpları (Sleight of Mouth-Patterns)
Robert Dilts, Ağız Çabukluğu Dil Kalıplarını, usta konuşmacıların söz cambazlıklarını modelleyerek NLP' ye kazandırmıştır. Bu kalıplar yardımıyla iletişim becerilerinizi geliştirerek sizi zor duruma düşüren sorulara kıvrak yanıtlar verebilmeyi öğrenebilirsiniz. Özellikle dili etkin kullanması gereken konuşmacılar, siyasetçiler, profesyonel koçlar, müşteri temsilcileri veya psikoterapistler, öğrenecekleri dil kalıpları yardımıyla sınırlayıcı düşünce yapılarının ve olumsuz inançların yıkıcı etkisini zayıflatarak yapıcı çözümlere yönlendirme becerilerini geliştirebilirler.

Alt başlıklar:
Sözel Aikido ve yeniden çerçeveleme
> Sorunu yeniden tanımlama
> Çerçeve boyutunun Değiştirme
> Analoji oluşturma / Yeni sonuç yaratma
> Kriterlerin hiyerarşisi / Meta çerçeve
> Düzey inme, Düzey çıkma / Karşı örnek
> Dünya modeli, gerçeklik stratejisi,
> Değerler ve Yaşam Stili NLP

NLP hedef belirleme ve başarı kriterleri
NLP'değer Çalışmaları (Values)
Özgürlük, sevgi, dürüstlük, başarı gibi değerler içimizdeki motivasyon duygusunu kamçılayan unsurlardır. Onlar davranışlarımızı biçimlendirir. Onlar için insanlar birçok şeye katlanma ve savaşmaya hazırdır. Buna rağmen birçok insan kendi değerlerinin farkında dahi değildir. Arkadaşlarımızın, eşimizin ya da müşterilerimizin değerleri hakkında bildiklerimiz genelde daha da kısıtlıdır ve bunları dikkate almayı da unutabiliriz. Değerlerimiz konusunda bir farkındalığımız, içsel uyum ya da değerler hiyerarşimiz yoksa, olumsuz iç diyaloglar, yıpratıcı içsel çatışmalar, tutarsız davranışlar ve motivasyon eksikliği gibi sorunlar yaşayabiliriz. Eğitimin bu bölümünde değerlerin fark edilmesi ve bir önem sırasına sokulması üzerinde durulur. Enerji ve huzur dolu bir yaşamın en önemli koşullarından biri de insanın kendi değerleriyle uyum içerisinde yaşamasıdır...

Alt başlıklar:
Değer motivasyon, karar, mutluluk ilişkisi
> Değerlerin çıkartılması
> Değerler hiyerarşisinin keşfedilmesi
> Değer çakışması ve yaşam kuralları
> Kriter hiyerarşisi ikna kalıbı

NLP Timeline, zaman çizgisi terapisi
Hipnotik Dil Kalıpları (Milton Model 2)
Milton modelini kullanmayı öğrenerek bilinçdışı ile iletişim kurmayı öğrenin. Bu bölümde ileri düzey hipnotik dil kalıpları ve trans uygulamalarını keşfedeceksiniz. Dinleyicinin psikololik direnç mekanizmalarına takılmadan, derin bir etki yaratabilmek için dünyanın önde gelen hipnoterapistlerinden olan Dr. Milton Erickson'un stratejik dil kullanımı, modelleme çalışması sonucunda NLP'ye kazandırılarak herkes için öğrenilebilir hale gelmiştir. Hipnotik dil kalıplarını kullanmayı öğrenerek günlük ve profesyonel iletişimlerinizde, dinleyiciye etki gücü yüksek mesajlar ulaştırabilirsiniz.

Alt başlıklar:
Trance endüksiyon teknikleri
> İdeomotorik sinyallerle çalışma
> Post hipnotik görevler ve gizli emirler
> Dinleyici ile bağ kurma ve direnç azaltma
> Dolaylı gerçeklik ve yönledirme kalıpları
> Seçenek kısıtlama kalıpları
> Stratejik iletişimde Milton Modelinin kullanımı

NLP duygu durum yönetim becerileri
NLP Metafor Çalışmaları (Metaphors)
Metaforlar günümüzde eğitim, terapi, satış, pazarlama ve siyaset gibi stratejik iletişim gerektiren birçok alanda etkili biçimde kullanılıyor. Mecaz kullanma sanatı, etkili iletişimin vazgeçilmez bir anahtarıdır. Hz. Muhammed, Hz. Isa gibi peygamberler veya Gandhi, Buddha, Martin Luther King gibi iz bırakmayı başarmış konuşmacılar, etki gücü yüksek mesajlar iletirken sık sık hikaye ve metaforlara başvurmuşlardır. Karmaşık içeriklerin anlaşılabilmesini kolaylaştırmak, az söz ile çok şey anlatabilmek veya terapi, koçluk, satış gibi alanlarda bilinçaltına güçlü mesajlar gönderebilmek için metafor tasarlamayı ve stratejik iletişim süreçlerinizde kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Alt başlıklar:
Metaforların yapısı, faydası, kullanım alanları
> Metaforik hikaye tasarımı
> Mecaz geliştirme egzersizleri
> İç içe geçmiş hikayeler
> Çift kanallı indüksiyon 

NLP çapalama tekniği
NLP Meta Programlar (Meta Programs)
Metaprogramlar, kendisini davranış ve tutum olarak açığa çıkaran algısal filtrelerimiz veya bilinçdışı işleyen zihinsel programlarımızdır. Bilginin algılanması, süzgeçten geçirilmesi, ayıklaması, düzene sokulması, duygulanım, motivasyon ve karar alma süreçlerinde rol oynayan Meta Programlar insandan insana farklılıklar göstermektedir. Bu derste kendinizi daha iyi anlayacak ve sizi diğerlerinden farklılaştıran düşünme kalıplarının neler olduğunu öğreneceksiniz. Kendinizin ve başkalarının zihin işleyiş biçimini keşfedip bunlardan nasıl faydalanabileceğinizi öğreneceksiniz.

Alt başlıklar:
Algı, işleme ve ölçüt kalıpları
> Harekete geçme kalıpları
> Temsil ve ikna olma kalıpları
> Değişkenlik ve kıyaslama kalıpları
> İlişki ve karar alma kalıpları
> Odak ve çalışma biçimi kalıpları
> Stresse karşı tepki kalıpları
> İlgi ve zaman yönetim kalıpları 

NLP iletişim modelleri ve geri bildirim
NLP Elmas Haritası Tekniği (Diamond Technique)
NLP Elmas Haritası Tekniği, yaratıcılık ve problem çözme süreçlerinde kullanılan bir beyin fırtınası (brainstorming) aracıdır. Elmas Tekniğini bir parça kâğıt üzerinde bireysel olarak veya profesyonel koçluk gibi oturumlarda daha geniş bir alan kullanılarak uygulamak ve sorun olarak algınan konuları çözümlemek mümkündür.

Alt başlıklar:
Temel seviye haritanın oluşturulması
> Çoklu bağlam ve Kartezyen sorular
> Yer çapalarının kullanımı
> İleri seviye haritanın oluşturulması

NLP ilişki problemleri ve algısal pozisyonlar
İleri Düzey Alt Modalite Çalışmaları (Submodalities 2)
Sübjektif algısal dünyanın programlama dilini öğrenin. Elinizdeki bu araç ile hızlı ve hedef odaklı, duygusal durumu etkileyebilirsiniz.

Alt başlıklar:
Altmodalite eşlemesi (Mapping Across)
> İç ses ve görüntü duyarsızlaştırma
> Hızlı Fobi Tekniği
> Geri bildirim kodlaması

NLP Meta Model ihlalleri ve güçlü sorular
İleri Düzey Stratejiler (Strategies)
Her insan davranışı ardında onu yöneten bir strateji yer alır. NLP, alanlarında uzman olan kişilerin stratejilerini modelleyip öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran bir sistem geliştirmiştir. Bu sayede yaratıcılık, motivasyon, karar verme, esneklik ve benzeri beceriler artık tesadüfen oluşan duygusal kaynaklar olmaktan çıkarılıp, bilinçli kullanılabilir araçlar haline geliyor.

Alt başlıklar:
Yeni davranış geliştirme kalıbı (NBG)
> R.O.L.E ve B.A.G.E.L modeli
> Notasyon çalışmaları
> Hafıza stratejisi

Erickson Hipnotik dil kalıpları
NLP Öz Dönüşüm Tekniği (Core Transformation)
İnsan zihnini anlamayı kolaylaştıran ve güçlü bir çalışma zemini yaratan "Parçalar modeli" ile yıkıcı içsel dinamikleri dönüştürmeyi öğreniyoruz. Bu teknik dönüşüm için ihtiyacımız olan iç kaynaklarımızla temas kurmayı kolaylaştırıyor.

Alt başlıklar:
Parçalar modeli
> Varoluş halleri
> Öz Dönüşüm Tekniği aşamaları
> Derinleştirme

NLP anlam yeniden çerçeveleme ve reframing
İleri Düzey İletişim Modelleri: (Communication Models 2)
Başka birine içinizden geldiği gibi geri bildirim vermek veya size verilen geri bildirime içinizden geldiği gibi tepki vermek, istemeyen birçok sonuca sebep olabilir. Bu bölümde hedef odaklı geri bildirim vermenin ve almanın inceliklerini uygulamalar eşliğinde öğreneceğiz. Yönetimde, terapide, eğitimde, danışmanlıkta veya özel hayatınızda stratejik iletişim becerilerinizi geliştirerek daha başarılı sonuçlar almayı öğrenebilirsiniz.

Alt başlıklar:
> Geri bildirim kuralları
> Paul Helwig Değer Dörtgeni Modeli
> Değer temeli geri bildirim tasarımı
> COIN metodu entegrasyonu

NLP alt modeliteler ile çalışma, submodalities
Tamamlayıcı İnsan Mühendisliği Araçları
Richard Bandler ve John Grinder tarafından başlatılan modelleme çalışması NLP birçok araç kazandırmıştır. Bu araç kutusu, sahada yaşanan gelişmeler doğrultusunda, ikinci ve üçüncü (yeni) nesil NLP uygulayıcıların katkılarıyla her geçen gün büyümeye devam etmektedir.

Alt başlıklar:
> Tamamlayıcı dizilim çalışmaları (V.Satir)
> Sosyal Panorama (L.Derks)
> EMI Göz Hareketleri Entegrasyonu (S.Andreas)

NLP Master Practitioner

Sınıf içi eğitim süresi: 134 Saat
Pandemi süreci avantajlı kayıt fırsatını kaçırmayın...

Standart Kayıt

 • Saat ücreti: 67 TL
 • ₺ 9.000
 • Uluslararası NLP eğitim müfredatı
 • ile tam uyumlu 134 saat
 • sınıf içi örgün eğitim

Erken Kayıt İndirimli

 • Saat Ücreti: 62 TL
 • ₺ 8.400
 • En az 1 ay öncesinde 
 • kesin kayıt  yaptıran Practitioner
 • katılımcılar için geçerli

NLPAT Mezunları

 • Saat ücreti: 61 TL
 • ₺ 8.200
 • NLPAT mezunlarına özel
 • En sık tercih edilen
 • kayıt seçeneğimiz!

Ücretlendirme ve İndirim Seçenekleri

Ön kaydını, eğitim başlangıç tarihinden en az bir ay öncesinden onaylayarak, eğitim programlarımızı erkenden planlamamıza yardımcı olan katılımcı adaylarına çok özel bir "Erken Kayıt" indirim seçeneği sunuyoruz.

NLP Academy Turkey eğitim programı mezunları, çok özel "NLPAT Mezun" indirimimizden faydalanabilirler.

Derslere katılmasında ve grup dinamiğine engel teşkil etmeyecek durumda engelli arkadaşlarımız da özel "NLPAT Mezun" indiriminde faydalanabiliyorlar. Engelli katılımcılardan, programa kayıt yaptırmadan öncesi, durumlarını bildirmek üzere eğitmenimizle bir ön görüşme yapmaları için randevu talebinde bulunmaları gereklidir.

Dikkat: "Ön kayıt" eğitim programlarımız için yer ayırmaz veya kesin kayıt yerine geçmez. Ön Kayıt yeni dönem eğitimlerimizin planlanması, indirim seçeneklerinden faydalanabilmeniz ve program başlangıç tarihi yaklaştığında, sizinle irtibat kurarak hatırlatmada bulunabilmemiz amaçlıdır. "Kesin kayıt" öncesi tarafınıza dönülerek onayınız alınacaktır. Site üzerinde belirtilen tüm ücretler %18 yasal KDV ve vergi mükellefleri için %20 oranında stopaj hariç rakamlardır. 

Ücret İade Garantimiz

%100 Müşteri Memnuniyeti uygulamamız doğrultusunda, Türkiye sınırları içerisinde alabileceğiniz en kapsamlı NLP eğitim standardını size, en uygun ücrete sunmayı taahhüt ediyoruz! Aynı koşullarda, daha uygun ücrete hizmet alımını belgelemeniz durumunda, ücret farkının tamamını size iade ediyoruz!  Bu uygulama sadece "Erken Kayıt" veya "NLPAT Mezun" indiriminden faydalanılabilmesi durumunda geçerlidir.

NLP Eğitim Ücretleri

NLP Academy Turkey

NLP Eğitim & Araştırma Enstitüsü

Ofis Telefon:

0 (312) 468 00 77

İletişim Formu:

Mesaj Gönder

Haberleşmek kolay ;)

WhatsApp

Mesaj Gönder

Telegram

Mesaj Gönder

Ofis Cep

NLPat Cep'i Ara

E-Posta:

bilgi@nlpat.com

Uluslararası Akreditasyon

Dünya'nın en büyük NLP organizasyonları tarafından resmi olarak tanınıyoruz.

International Association of NLP Institutes
Uluslararası NLP Enstitüleri Birliği

Dünyanın en saygın NLP organizasyonlarından olan "International Association of NLP Institutes IN" Türkiye temsilcisiyiz. Enstitümüz IN tarafından akredite olmuştur.

European Association of NLP
Avrupa NLP Birliği

Enstitümüz, European Association of Neuro Linguistic Programming EANLP'nin resmi üyesidir. Mezun olan öğrencilerimizin sertifikalarının, Avrupa bölgesindeki tanınırlığını güvence altına alıyoruz.

European Community For NLP
Avrupa NLP Topluluğu

Enstitümüz, European Community For NLP (ECNLP) resmi üyesidir. Mezunlarımız, denklik sorunu yaşamadan, dünyanın başka bir bölgesinde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

World Hypnosis Organization
Dünya Hipnoz Organizasyonu

Enstitümüz "World Hypnosis Organization" - WHO resmi üyesi ve Türkiye temsilcisidir. NLP eğitimlerimiz, Hipnoz uygulayıcısı kariyeriniz için size resmi kredi puanı kazandırır.

International Association of Coaching Institutes
Uluslararası Koçluk Enstitüleri Birliği

Dünyanın en büyük koçluk organizasyonlarından olan "International Associations of Coaching Institutes" - ICI Türkiye temsilcisiyiz. NLP eğitimlerimizin her bir saati, koçluk kariyeriniz için size kredi puanı kazandırır.

Steinbeis Transfer Institut Berlin
Steinbeis Üniversitesi Transfer Enstitüsü

NLP eğitimlerini akademik düzeyde onaylatma imkanı bulunan mezunlarımız, eğitim seviyelerine göre 4 - 52 arası akademik ECTS Puanı (European Credit Transfer System) kazanarak kariyerlerine destek olabiliyorlar.

Forum Werteorientierung in der Weiterbildung 
Değer Temelli Gelişim Eğitimleri Forumu

İnsani değere odaklanarak geliştirilmiş olan eğitim programlarımızın yüksek eğitim ve kalite standardı, bağlı bulunduğumuz uluslararası organizasyonlar tarafından güvence altına alınır...

Deutscher Verband für NLP
Almanya NLP Birliği

Enstitümüz, Almanya 'nın en büyük NLP organizasyonu olan "Deutscher Verband für NLP" tarfından akredite edilmiştir. Eğitim içerik ve standartlarımız DVNLP müfredatı ile tam uyumludur.